Weigering registratie huisarts Bakhoven in strijd met Europees recht

Het niet registreren van huisartsen omdat zij geen lid zijn van een huisartsengroep, is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (9 januari 2008) in een zaak die was aangespannen door huisarts Bakhoven uit Driebergen-Rijsenburg. Registratie is noodzakelijk omdat zij anders het beroep van huisarts niet kan uitoefenen. Gevolg van de uitspraak is dat de HVRC (Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie) haar aanvraag tot herregistratie opnieuw moet bekijken.De HVRC vindt dat Bakhoven haar beroep van huisarts niet mag uitoefenen als zij geen lid is van een huisartsengroep. Lidmaatschap van zo’n groep is volgens de HVCR noodzakelijk om de vakbekwaamheid van huisartsen op peil te houden. Intercollegiaal overleg en uitwisseling van kennis en ervaring worden door zo’n samenwerkingsverband gewaarborgd. Met deze zogenoemde ‘deskundigheidsbevordering’ wordt bovendien het niveau van beroepsuitoefening door huisartsen voor het publiek kenbaar.

Bakhoven verzette zich tegen de weigering met een beroep op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In artikel 11 van dit verdrag is het recht van vrijheid van vergadering en vrijheid van vereniging opgenomen. Volgens vaste jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens omvat dit grondrecht ook het recht om zich niet te hoeven verenigen. Naar het oordeel van de Raad van State vormt het verplichte lidmaatschap van een huisartsengroep een inbreuk op dit grondrecht. Alleen als er ‘overtuigende en dwingende redenen’ zijn is een beperking van dit grondrecht gerechtvaardigd.

Volgens de Raad van State is het aannemelijk dat het lidmaatschap van een huisartsengroep bijdraagt aan het op peil houden van de vakbekwaamheid van huisartsen en het in stand houden van een goede organisatie van de huisartsgeneeskundige zorg, maar hij sluit niet uit dat ook op andere wijze invulling kan worden gegeven aan de ‘deskundigheidsbevordering’. Bakhoven heeft aangegeven dat zij onder andere in een werkgroep van tien huisartsen zit waarbinnen intercollegiale toetsing plaatsvindt en dat zij maandelijks bijeenkomsten met andere huisartsen bijwoont. De HVRC heeft erkend dat die activiteiten bijdragen aan de noodzakelijke deskundigheidsbevordering, maar heeft die activiteiten niet onderzocht. De HVRC had dit wel moeten doen, aldus de Raad van State. Daarom moet de HVRC nu bekijken of de activiteiten die Bakhoven aanvoert, voldoende zijn om voor herregistratie in aanmerking te komen.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen