Voor en nadelen van reclame in de zorg

Een aantal partijen heeft moeite met het gebruik van reclame door ziekenhuizen. In april 2006 bleek dat de Tweede Kamer elke vorm van reclame door ziekenhuizen afwijst, terwijl haar belangrijkste adviesorgaan, de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), meent dat ziekenhuizen consumenten moeten kunnen werven om hun imago en professionele kwaliteit uit te dragen.

Voormalig minister Hoogervorst bestrijdde de opvatting dat patiënten als ‘zielig’ worden bestempeld en alleen maar afhankelijk zijn van de arts en de overheid. Hij meent dat de zorgconsument het grootste deel van zijn leven een gezonde premiebetaler is die zijn zorg goed kan kiezen. De politiek is het nog steeds niet eens en de meerderheid vindt het nog eng om de verantwoording af te geven aan het veld. Hieronder volgen enkele argumenten ten voor en nadele van reclame in de zorg: Reclame wordt wel eens misleidend genoemd omdat niet altijd wordt gegeven wat er wordt gesuggereerd. Anderzijds wordt echt misleidende reclame vrijwel direct onderschept door de concurrent en wordt hiervan melding gemaakt bij de reclame code commisssie (RCC). In geval van terechte misleiding zal de reclame het merk vervolgens om zeep helpen. Dit kan niet de bedoeling zijn van een reclame.

Kritiek op reclame is dat het soms wordt  gezien als een belediging van onze intelligentie. Deze kritiek is volledig subjectief en moeilijk te bewijzen omdat dit om smaak gaat. Tevens wordt reclame beschuldigd van consumentisme dat mensen verleidt tot zorgconsumptie, het creëren van behoeften en het aanwakkeren hiervan. Andere onderzoekers noemen reclame in de curatieve zorg manipulatie van de samenleving door de potentiële impact die reclame heeft op zorgconsumenten. Met het openbaar maken van gegevens door middel van reclame kan ook de prijs enorm zakken, zoals bij de personal computers gebeurde. Als tegenhanger van deze meningen vinden meer en meer zorgconsumenten (40%) echter dat ziekenhuizen moeten adverteren om hen te informeren over beschikbare services, producten en technieken zodat zij weten waar zij het beste terecht kunnen voor welke aandoening. Echter de meerderheid van de patiënten (60%) laat de keuze van hun ziekenhuis niet afhangen van deze reclame of informatie maar van het advies van de huisarts.

medi-tas

Ik ben Natasja Reebergen en ben marketeer in het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid. Daarnaast heb ik sinds november 2007 een eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in management, consultancy en marketing van Zorg: Medi-tas. Ik ben jaren terug begonnen als zorgverlener. Eerst in de apotheek welke gevolgd werd door de operatiekamer als anesthesiemedewerker. Tijdens mijn werk op de OK ben ik de opleiding Beleid, Management Gezondheidszorg (BMG) gaan doen aan de Erasmus universiteit te Rotterdam, alwaar ik in juni 2007 ben afgestudeerd. Mijn afstudeerthema behelsde strategische zorgmarketing. Dit is een van de nieuwe disciplines in de zorgverlenermarkt geworden door de marktwerking. Marketing van zorg is een aparte en nieuwe discipline. Zowel binnen de gezondheidszorg àls binnen de marketing- en reclamewereld. Door deze twee facetten te combineren, waarbij bedrijfskundige marketingprincipes worden aangepast aan de context van de gezondheidszorg én binnen de kaders die de overheid opstelt, krijgt marketing van zorg gestalte en zodoende is dit mijn specialisatie geworden.

Recente artikelen