Zorgcoöperatie Nederland

Soesterberg, 26 maart 2008 Zorgcoöperatie Nederland Samenwerking in de zorg als alternatief voor landelijke fusies Marktwerking, efficiency en kwaliteitsverbetering vragen samenwerking van zorgorganisaties. Regionaal werkende zorgorganisaties zijn niet gebaat bij fusie en centralisatie, maar willen wel hun krachten bundelen om efficiency en effectiviteit van het zorgaanbod in het eigen verzorgingsgebied te vergroten. Zorgcoöperatie Nederland is het antwoord op de wens om samen te werken zonder te fuseren. Deze nieuwe coöperatieve vereniging is vandaag onder grote belangstelling tijdens een congres in theater en congrescentrum Spant! in Bussum gepresenteerd. Belangstelling Elf zorgorganisaties voor gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging hebben zich binnen Zorgcoöperatie Nederland verenigd. De meeste instellingen zijn leden van het voormalige werkverband De Open Ankh. Met de samenwerking beogen deze zorgondernemingen schaalvoordelen te behalen, de kwaliteit van hun zorg en bedrijfsvoering te verbeteren en hun marktposities te versterken. De leden van de coöperatie zullen zich met de toevoeging “Lid van Zorgcoöperatie Nederland” gaan profileren. Een flink aantal andere zorgondernemingen hebben belangstelling om zich bij Zorgcoöperatie Nederland aan te sluiten. Voordelen Zorgcoöperatie Nederland biedt zorgorganisaties een aantrekkelijk alternatief voor centraal gestuurde megaorganisaties. Met behoud van autonomie beslissen de leden gezamenlijk over de diensten, die Zorgcoöperatie Nederland aan hen levert. De aangesloten zorginstelling blijft lokaal of regionaal haar zorg verlenen en blijft ingebed in en betrokken bij haar lokale/regionale omgeving. Zij wordt sterker door de samenwerking in de Zorgcoöperatie en bespaart daarmee geld op de bedrijfsvoering. Geld dat direct ten goede komt aan de zorg. Ieder lid kan zelf beslissen welke diensten (pakketten) hij afneemt. Zo kan een aangesloten instelling meedoen aan gezamenlijk bankieren, verzekeren en gezamenlijke inkoop, maar besluiten om aan de ontwikkeling van gezamenlijke ICT niet mee te doen. Per pakket sluit een lid een overeenkomst met de coöperatie over de levering en de condities. Een pakket kan financiële voordelen opleveren, maar ook bijdragen aan de versterking van de marktpositie of het imago van het lid. Kwaliteit en innovatie De ambitie van Zorgcoöperatie Nederland is het stimuleren van actief en innovatief maatschappelijk ondernemerschap van de leden in de zorg. De gezamenlijk geboden kwaliteit wordt voortdurend onderling afgestemd en verbeterd. Alle leden van de coöperatie bieden een continue hoge kwaliteit van zorg, wonen en welzijn. Het kwaliteitsniveau is transparant en de leden onderscheiden zich hiermee van de concurrentie. De omvang van de coöperatie bevordert het bereiken van doelen op terrein van kwaliteit, imago, innovatie en diensten. Ook is er voldoende hulp voor een individueel lid dat ondersteuning zoekt. Noot voor de redactie Dit is een origineel persbericht. Voor meer informatie over Zorgcoöperatie Nederland kunt u contact opnemen met dr. ir. Hans Hoek, raad van bestuur ad interim Zorgcoöperatie Nederland, via telefoonnummer 0346 -357070. Meer informatie is ook te vinden op de website www.zorgcooperatienederland.nl.

Recente artikelen