Toegang elektronisch patiëntendossier beter geregeld

0
195

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) is verheugd dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het advies van het CBP betreffende de toegang tot het elektronisch patiëntendossier heeft overgenomen. Vrijdag jl. stemde de ministerraad in met het wetsvoorstel, dat regelt dat in beginsel alleen de beroepsbeoefenaar die een behandelrelatie met een patiënt heeft, toegang krijgt tot diens medisch dossier. Indien een beroepsbeoefenaar toegang zoekt tot het dossier maar (nog) niet aan de toegangsvoorwaarden voldoet, dient hij onder meer uitdrukkelijk te verklaren dat er sprake is van een behandelrelatie. Door deze maatregelen wordt de privacy van patiënten beter gewaarborgd.Het wetsvoorstel regelt voorts dat door middel van 'logging' wordt bijgehouden welke beroepsbeoefenaren toegang vragen tot een patiëntendossier. Naar aanleiding van het advies van het CBP zal in een apart bestand worden bijgehouden welke beroepsbeoefenaren toegang tot een dossier hebben verzocht, terwijl zij niet aan de toegangsvoorwaarden voldeden. Hierdoor kan achteraf controle plaatsvinden op een juist gebruik van het systeem.
Het Cbp constateert dat nu de minister van VWS de lijn van het Cbp deelt, geen onzekerheid meer kan bestaan over het normenkader voor de toegang tot het elektronisch patiëntendossier. De lijn van het Cbp is gebaseerd op bestaande wetgeving, namelijk de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op regionaal niveau bestaan reeds initiatieven met elektronische patiëntendossiers. Het Cbp wijst er op dat ook dergelijke initiatieven aan de WGBO en de Wbp moeten voldoen. De toezichthouder zal bestaande en toekomstige initiatieven op het gebied van het elektronisch patiëntendossier nauwlettend volgen.

Lees ook: Persbericht 18 juni 2007 'Te ruime toegang tot elektronisch patiëntendossier'

Vorig artikelNieuwe opzet aftrek ziektekosten
Volgend artikelMeer zieken en gehandicapten moeten profiteren van nieuwe regeling
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.