Reactie Boehringer Ingelheim naar aanleiding van de Radar uitzending van 5 mei 2008

1
174

Op maandag 5 mei heeft Boehringer Ingelheim bericht ontvangen van het televisieprogramma Radar en ook van het detacheringbureau dat een van de medewerkers, die avond in het programma Radar zou komen. De betreffende rayonmanager is met een verborgen camera gefilmd tijdens het werk. Daaruit zou blijken dat de wet- en regelgeving ten aanzien van promotionele activiteiten zou zijn overtreden.

Boehringer Ingelheim heeft, afgaande op dit bericht, besloten om deze medewerker maandagmiddag per direct op non-actief te stellen. Besloten is vervolgens om een onderzoek in te stellen en de uitzending af te wachten, alvorens mogelijk andere maatregelen te nemen.

Uit de uitzending bleek dat wet- en regelgeving ten aanzien van promotie van geneesmiddelen richting publiek is overtreden. Uit zorgvuldig intern onderzoek is gebleken dat het hier een geïsoleerd incident betrof. De ernst van de overtredingen die hebben plaatsgevonden heeft geleid tot de beslissing dat de medewerker geen activiteiten meer voor Boehringer Ingelheim kan uitvoeren.

Naar aanleiding van dit betreurenswaardige incident heeft Boehringer Ingelheim aan het personeel het belang van een strikte kennis en naleving van de interne richtlijnen over goed promotioneel gedrag nogmaals onderstreept.Tevens zijn er tijdens de Radar uitzending beelden getoond van een oriëntatiecursus voor geïnteresseerden in een functie als artsenbezoeker,  georganiseerd door een detacheringbureau. De wijze waarop deze cursus werd gegeven riep een beeld op dat niet strookt met de wijze waarop Boehringer Ingelheim invulling wenst te geven aan deze functie, zowel inhoudelijk als relationeel. Boehringer Ingelheim neemt hier afstand van. Dit is nadrukkelijk met het detacheringbureau besproken.

1 REACTIE

  1. Hedenmiddag heeft de reactie van Medicalfacts contact gehad met Boehringer- Ingelheim. Op dit moment beraden zij zich nog op welke maatregelen zij intern zullen nemen om incidenten zoals in Radar niet meer kunnen voorkomen. In het gesprek met Joppe Hendriks is wel afgesproken dat Boehringer Ingelheim aan de redactie van Medicalfacts meer laat weten over de maatregels die zij ten aanzien van werving en selctie en opleiding van artsenbezoekers zullen nemen. We zijn benieuwd. Wordt dus vervolgd………………

Comments are closed.