Rond Chorus tot veertien maal hogere concentraties chroom, tin en molybdeen

1
239

Uit een onderzoek in opdracht van Natuur en Milieu blijkt dat kinderen in de omgeving van Corus vijf tot veertien maal hogere concentraties van chroom, tin en molybdeen in hun haren hebben dan normaal. Dat is vooralsnog geen reden tot grote onrust, maar noodzaakt volgens Natuur en Milieu wel tot nader onderzoek naar de uitstoot van gevaarlijke stoffen en de gezondheidsrisicos.

De Zembla-documentaire toont ook de zorgen over de gezondheid van omwonenden. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat in de omgeving van Corus meer longkanker en huidkanker voorkomt dan in de rest van Nederland. De huisarts van Wijk aan Zee ziet dat terug in zijn praktijk. Van alle overleden patiënten in de afgelopen elf jaar stierf bijna de helft aan kanker.

Aanleiding voor de uitzending van Zembla zijn de rechtszaken die Stichting Natuur en Milieu, de Milieufederatie Noord-Holland en de Dorpsraad van Wijk aan Zee bij de Raad van State voeren tegen de milieuvergunning van Corus. Waarschijnlijk doet de Raad van State voor eind mei uitspraak in deze zaken.

Natuur en Milieu wil dat Corus voor eind 2008 alsnog voldoet aan de Europe-se milieuwetten en gebruik gaat maken van de schoonst mogelijke productietechnieken. De hoogovens van Corus zijn de grootste bron van dioxines, cadmium, lood en kwik in Nederland en de uitstoot van deze stoffen is de afgelopen jaren flink toegenomen.

De nieuwe milieuvergunning die Corus in 2007 van de provincie Noord-Holland kreeg, geeft het bedrijf te veel ruimte om te vervuilen. Zo mag Corus vijftig tot honderd keer meer dioxines zeer giftige en kankerverwekkende stoffen uitstoten dan een middelgrote afvalverbrandingsinstallatie. En Corus mag in zijn eentje meer van het zeer giftige kwik uitstoten dan de norm die voor Nederland als geheel geldt.

Bovendien voldoet de vergunning niet aan de Europese milieurichtlijn IPPC. Deze regel schrijft voor dat alle grote industrile bedrijven de best beschikbare technieken moeten gebruiken om zo schoon mogelijk te produceren. De vergunningeisen moeten op deze best beschikbare technieken gebaseerd zijn. Ook andere bedrijven in Europa moeten voldoen aan deze eis en zij investeren dan ook in nieuwe technieken. Van de provincie Noord-Holland hoeft Corus dit niet.

Inspectie faalt
De VROM inspectie weet dat de vergunning niet deugt en adviseerde de provincie de vergunning te verbeteren. Toen de provincie dit niet deed, verzuimde de inspectie om hiertegen in beroep te gaan bij de Raad van State.

Opmerkelijk is dat niet gemeten wordt hoeveel kankerverwekkende dioxines Corus uitstoot. Daardoor valt ook niet te controleren hoeveel de feitelijke uitstoot van Corus is.

Het milieubeleid rond Corus (voorheen Hoogovens IJmuiden) deugt van geen kant. Dat beeld rijst op in de uitzending van Zembla over Het gif van Corus (zondag 21.45 uur. Ned 2). De provincie geeft vergunningen af die niet voldoen aan de Europese en Nederlandse milieuwetten. De VROM-inspectie is hiervan op de hoogte maar treedt niet op.

Mirjam de Rijk, directeur van Stichting Natuur en Milieu: De VROM inspectie schiet tekort in haar taak om Nederlandse en Europese milieuwetten te handhaven en zo de gezondheid van omwonenden te waarborgen. 

Uitzending Zembla:zondag 18 mei 2008 21.45 uur bij de VARA/NPS op Nederland 2.

1 REACTIE

  1. Dit is een leuk bericht en bevestigd precies mijn laatste reactie over luchtvervuiling en longkanker en over de economische belangen die hier een hoofdrol in spelen want Corus is nu in handen van India en kan nu de boel sjanteren door te dreigen dat ze besluiten de hele fabriek te verplaatsen.
    Let op Vrom adviseerde de provincie om de vergunning te verbeteren maar de provincie gaf hier geen gevolg aan en “vergat” verzuimde Vrom om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State of is dit in hun oren gefluisterd door de Commesaris van de koningin van Noord Holland de heer Boels om hier van af te zien.
    Laten we toch maar weer die induvidiele roker gaan pesten, de boer zei tegen pastoor hou jij ze dom dan hou ik ze arm.

Comments are closed.