Hoe effectief is de curatieve zorg?

0
194
Percentage voorschriften in de huisartsenpraktijk volgens NHG-formularium

Bij de twintig meest voorkomende aandoeningen waarbij huisartsen een geneesmiddel voorschrijven, volgen huisartsen gemiddeld in twee derde van de gevallen de richtlijn (Van Dijk et al., 2008)

Een formularium is een adviessysteem dat huisartsen in hun computer hebben. Bij een bepaalde aandoening of indicatie geeft het formularium een medicamenteus advies. Dit advies is zoveel mogelijk gebaseerd op evidence-based richtlijnen.

In figuur 1 is te zien dat huisartsen gemiddeld in twee derde van de gevallen (66%) voorschrijven volgens het NHG-formularium. We hebben ons hier beperkt tot de twintig meest voorkomende aandoeningen of indicaties waarbij een geneesmiddel wordt voorgeschreven. De analyses zijn gebaseerd op ruim 1,9 miljoen voorschriften.

In de periode 2003 – 2006 is dit percentage redelijk constant gebleven. Opvallend is dat er grote verschillen zijn tussen praktijken. In de figuur is de range van 95% van de praktijken rond het gemiddelde weergegeven. Het percentage voorschriften volgens formularium varieert van 44% tot 83% in 2006.

 

Naast verschillen tussen praktijken zijn er ook grote verschillen in percentages formularium-conforme voorschriften tussen diagnoses. In tabel 1 zijn deze percentages weergegeven per aandoening, per jaar. Diagnoses waarbij het meest volgens formularium wordt voorgeschreven zijn urineweginfecties, slapeloosheid en obstipatie (rond de 88%). Een aandoening waarbij het formularium zelden wordt gevolgd is acute bronchitis: slechts 2,3% in 2006. Vaak worden hierbij, tegen het advies in, antibiotica voorgeschreven. Ook bij andere aandoeningen aan de luchtwegen zoals hoesten en luchtweginfecties wordt vaak anders voorgeschreven dan het formularium adviseert.

Verder zijn er zowel positieve als negatieve trends in de periode 2003 – 2006. Bij lage rugpijn zonder uitstraling en urineweginfecties is er een toename van het aantal formularium-conforme voorschriften. Bij vijf aandoeningen is er een afname, namelijk bij depressie, emfyseem / copd, dermatomycose, diabetes en orale anticonceptie. De afname van ruim 13 procentpunt bij diabetes is het meest opvallend.

Onderzoekers:
Berg MJ van den (NIVEL), Westert GP (RIVM)

Bron: RIVM