Belastingdienst: ‘Vermindering btw-afdracht voor medici’

0
240

Vanaf 1 januari 2008 is een aantal diensten verleend door (para)medici belast met btw. Het gaat daarbij om diensten die niet voornamelijk gericht zijn op de gezondheid van een cliënt, zoals een rijbewijskeuring. Vaak is de met btw belaste omzet van een (para)medicus maar een klein deel van de totale omzet. Als dat het geval is, kan een medicus mogelijk gebruik maken van de kleineondernemersregeling.

Met ingang van 1 januari 2008 zijn (para)medische diensten vrijgesteld van btw als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: de (para)medicus moet beschikken over een afgeronde BIG-opleiding én de verleende dienst is gericht op de gezondheid van de mens. Medische diensten met als voornaamste doel het herstellen of instandhouden van de gezondheid van een patiënt blijven vrijgesteld van btw. Ook preventie valt onder de voorwaarde. Is de gezondheid van een patiënt niet het voornaamste doel? Dan moet er btw berekend worden. Voorbeelden van zulke diensten zijn: rijbewijskeuringen, het opstellen van een medisch rapport voor een levensverzekering of rechtszaak en vaderschapstesten. Voor deze medische diensten geldt een btw tarief van 19%. Meer voorbeelden van belaste en onbelaste diensten zijn te vinden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl, kijk onder zakelijk; omzet, btw en winst; tarieven en vrijstellingen; gezondheid.

Melding bij de Belastingdienst

Medici en paramedici die belaste diensten leveren, moeten zich melden bij de Belastingdienst. Die melding kan gedaan worden per brief gericht aan de inspecteur omzetbelasting van het eigen belastingkantoor. In de brief vermeldt u uw (firma)naam en adres en u geeft aan dat u (ook) btw-belaste prestaties verricht. Na melding moet u voortaan elk kwartaal elektronisch aangifte omzetbelasting doen. Ook moet u een btw-administratie gaan bijhouden.

Voor de meeste (para)medici zal de met btw belaste omzet maar een klein deel van de totale omzet zijn. Denk aan een huisarts die af en toe een keuring verricht. Is de met btw-belaste omzet op jaarbasis beperkt, dan kan de (para)medicus wellicht gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR).

Ontheffing aanvragen

De KOR is van toepassing op ondernemers die minder dan € 1.884 per jaar af moeten dragen. Ligt de afdracht onder de € 1.345 dan hoeft er helemaal geen btw afgedragen te worden. Tussen de € 1.345 en € 1.884 geldt een verminderde afdracht. De KOR geldt alleen voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals eenmanszaken en maatschappen. BV’s en stichtingen kunnen geen gebruik maken van de KOR. Een (para)medicus die onder de KOR valt, is in principe wel aangifteplichtig en moet een btw-administratie bijhouden.

Als te voorzien is dat u jaarlijks niet meer dan € 1.345 btw moet afdragen, dan kunt u ontheffing van de administratieve verplichtingen vragen. Dat verzoek moet schriftelijk worden gedaan bij de inspecteur omzetbelasting. Het formulier waarmee de ontheffing kan worden aangevraagd, is te vinden op www.belastingdienst.nl onder ‘Downloaden en Bestellen’. Het verzoek om ontheffing kunt u tegelijk met de aanmelding doen. Normaal gesproken wordt een ontheffing verleend voor een komend jaar, maar voor 2008 kan de inspecteur de ontheffing verlenen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008.

Meer informatie

Meer informatie over de KOR vindt u in de brochure ‘Vermindering van BTW voor kleine ondernemers’. Op de website van de Belastingdienst vindt u onder ‘Zakelijk’ meer informatie over de regels rond btw. Met vragen kunt u ook bellen met de Belastingtelefoon op 0800 – 0543. De Belastingtelefoon is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Vorig artikelScarlet stelt kamervragen
Volgend artikelStille kennis van patiënten draagt bij aan betere en goedkopere zorg
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.