Rokers kopen meer cigaretten

0
277

Sinds de eeuwwisseling is het aantal rokers van sigaretten en shagjes in Nederland met 17 procent verminderd. De verkoop van sigaretten en shagjes was in 2007 ongeveer 20 procent lager dan in 2000. De afgelopen twee jaar daalde de verkoop van sigaretten en shag echter niet meer.

In de afgelopen acht jaar is het aantal rokers met bijna 100 duizend per jaar afgenomen. Eind 2007 rookte ruim een kwart van de Nederlanders van 12 jaar en ouder sigaretten en shag.

In 2007 was de verkoop van sigaretten en shagjes flink lager dan in 2000. Dit ging samen met een aantal forse aanscherpingen van de Tabakswet, voorlichtingscampagnes tegen roken en diverse accijnsverhogingen op rookwaren. Zo waren sigaretten in 2007 bijna 70 procent duurder dan in 2000.

In 2007 zijn 9 procent minder sigaretten verkocht dan in 2000. De verkoop van shag daalde in hetzelfde tijdvak met bijna een kwart. De daling van de consumptie van sigaretten en shag zette echter de afgelopen jaren niet door.

Sinds 2006 stijgt de verkoop van sigaretten in Nederland weer licht. De afgelopen jaren waren sigaretten in Nederland een stuk goedkoper dan in België en Duitsland. Dit kan de verkoop in de grensstreek positief hebben beïnvloed.

Ondanks de daling van het aantal rokers en een lagere verkoop zijn de bestedingen aan tabakswaren in de periode 2000-2007 met een kwart toegenomen. Dit komt vooral doordat rookwaren steeds duurder worden. Afgelopen jaar was met de verkoop van tabakswaren circa 3,9 miljard euro gemoeid. Een belangrijk onderdeel van de prijs is de accijns. De accijnsopbrengsten namen in acht jaar met een derde toe tot ruim 2,1 miljard euro in 2007. Op 1 juli 2008 is er opnieuw een accijnsverhoging. 


Bron: CBS, Verkoop van sigaretten en shag, Hans Draper, Frans Frenken