Kosten geneesmiddelen minder hard gestegen

0
302

Nieuwe geneesmiddelen goed voor 20% kosten

De uitgaven aan geneesmiddelen stijgen in 2008 met 2,6% naar € 5,2 miljard. Vorig jaar stegen de kosten nog met 8,4%. Nieuwe geneesmiddelen nemen 20% van totale kosten voor hun rekening. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) over het genees- en hulpmiddelengebruik in Nederland.


In 2009 stijgen de uitgaven naar vermoedelijk € 5,4 miljard, dat is 4,3% meer dan in 2008. De kostenstijging valt in 2008 en 2009 vooral lager uit (dan in 2007) door de uitbreiding van het door zorgverzekeraars gevoerde preferentiebeleid. Hierdoor vergoeden verzekeraars van een groot aantal geneesmiddelen met dezelfde samenstelling of werkzame stof alleen de goedkoopste variant.

Het aandeel van nieuwe geneesmiddelen – dat zijn middelen die sinds 2000 op de markt zijn – in de totale kosten is gestegen van 0,4% in 2000 naar 20% in 2007. Hiermee stijgen de uitgaven aan nieuwe middelen sneller dan gemiddeld. De kosten-top-3 (per jaar) van deze relatief nieuwe geneesmiddelen bestaat uit: Humira® bij de behandeling van reumatoïde artritis (€ 79,9 miljoen), Spiriva® voor patienten met COPD (€ 68,5 miljoen) en Nexium® voor de behandeling van (maag-) zuurgerelateerde aandoeningen (€ 67,6 miljoen).


Hulpmiddelen
De uitgaven aan hulpmiddelenzorg zijn in 2007 met 5% gestegen naar € 1,2 miljard. Vorig jaar deden bijna 2,2 miljoen mensen een beroep op hulpmiddelenzorg. Maar slechts 1% van de verzekerden is verantwoordelijk voor 52% van de totale uitgaven aan hulpmiddelen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het volume in het gebruik per verzekerde – bijvoorbeeld incontinentiemateriaal of diabetes teststrips – en niet door het gebruik van dure hulpmiddelen.

GIPeilingen 2007: CVZ-publicatie over genees- en hulpmiddelengebruik 
In de CVZ-publicatie GIPeilingen 2007 staan opvallende ontwikkelingen in het gebruik van bepaalde groepen geneesmiddelen, waaronder antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen en diabetesmiddelen. Ook raamt het CVZ de te verwachten kostenontwikkeling voor de komende vijf jaar. Bovendien biedt de publicatie kaarten van Nederland waarin inzicht wordt gegeven in de regionale spreiding in het gebruik van deze geneesmiddelengroepen. Verder komt een aantal actuele en beleidsmatig relevante thema’s aan de orde, zoals: de opmars van generieke geneesmiddelen, de opbrengsten van het geneesmiddelenconvenant, de ontwikkelingen in de hulpmiddelenzorg en de positie van nieuwe geneesmiddelen.

> GIPeilingen