Huisartsen moeten ingeschreven patiënten aanmelden ION

De stichting Inschrijving op Naam (ION) doet een dringend beroep op huisartsen om voor 1 november hun bestand met ingeschreven patienten aan te leveren aan de ION-database. Inmiddels zijn ruim 2 miljoen mensen aangemeld voor de ION-database. Op 1 november moeten dat er minstens 15 miljoen zijn!

Elke inwoner van Nederland heeft recht op een vrije toegang tot kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg. Op huisartsenzorg gedurende vierentwintig uur per dag en zonder beperkingen. Op huisartsenzorg door een huisarts die de patient kent en zijn medische geschiedenis en medicatie vastlegt in een medisch dossier.De stichting Inschrijving op Naam (ION) wil daarom bevorderen dat alle Nederlandse ingezetenen ingeschreven staan bij een BIG-geregistreerde en dus erkende huisarts.

De stichting ION tracht dit doel onder andere te bereiken door de inrichting en het beheer van een database waarin elke inwoner van Nederland gekoppeld is aan een huisarts. De beschikbaarheid van deze database zal een bijdrage leveren aan de reductie van de administratieve lasten van de huisartsen, waardoor zij meer tijd kunnen besteden aan de directe patientenzorg. De database ondersteunt de huisartsen tevens bij het declareren van de inschrijftarieven bij de zorgverzekeraars.

Patient kan slechts bij één huisarts staan ingeschreven
Er bereiken de stichting ION veel vragen over de problemen die ontstaan wanneer een huisarts een patient zowel op zijn persoonlijke AGB-code als op de praktijkcode aanmeldt. De ION-database is zo opgezet dat een patient slechts bij één huisarts kan staan ingeschreven. Met andere woorden een patient kan slechts aan één AGB-code worden gekoppeld.
Als een patient in de periode tot 1 november 2008 met twee verschillende AGB-codes wordt aangemeld, wordt die geblokkeerd. Ook als dezelfde huisarts dat doet, want de database kan niet controleren of een persoonlijke AGB bij een praktijk AGB hoort en vice versa.

In de beginfase hebben verschillende huisartsen hun hele bestand van actieve patienten dubbel aangemeld. Al die mensen waren geblokkeerd. Dat is inmiddels opgelost, de patienten zijn gedeblokkeerd en opnieuw – met één AGB – aangemeld.

Voor individuele patienten die dubbel zijn aangemeld – door dezelfde of door verschillende huisartsen – wordt de blokkade op of vlak na 1 november opgeven. Daarna kunnen deze mensen opnieuw worden aangemeld. Controleer dan wel even of dat terecht is. Worden ze dan weer dubbel aangemeld, dan geldt de standaardprocedure: zodra een patient aangemeld wordt, wordt die afgemeld bij de vorige huisarts. Is er sprake van gepingpong dat wil zeggen dat dezelfde patienten steeds weer door verschillende huisartsen wordt aangemeld, dan wordt deze geblokkeerd.Van alle veranderingen en acties krijgen de betreffende huisartsen een bericht per e-mail.

Vanaf 1 juni 2008 ION database in gebruik
De Eerste Kamer heeft op 9 april 2008 de wet BSN in de zorg aangenomen. Vanaf 1 juni 2008 mag het BSN in de zorg worden gebruikt, een jaar later wordt dat verplicht. Huisartsen kunnen hierdoor vanaf 1 juni beschikken over de burgerservicenummers van hun verzekerde patienten. Over de wijze waarop huisartsen de burgerservicenummers van hun patienten kunnen verkrijgen, staat uitgebreide informatie op de website van de LHV: www.lhv.nl. Daar logt u eerst in, daarna vindt u rechts op het scherm: direct naar BSN. De database van de stichting ION is reeds volledig operationeel.
Dus kunnen huisartsen zodra zij daadwerkelijk beschikken over de BSN’s de bestanden van ingeschreven patienten aanleveren aan die database. Deze bestanden moeten namelijk behalve de NAW-gegevens van patienten en de AGB-code van de huisarts ook de burgerservicenummers bevatten. Op deze website staat alle informatie over de stichting Inschrijving op Naam en de ION-database bij elkaar in een overzichtelijk aantal informatieblokken.

Dat is belangrijk omdat vanaf 1 januari 2009 de database leidend is voor de zorgverzekeraars. Vanaf dat moment zijn zorgverzekeraars verplicht om de inschrijftarieven uit te betalen aan de huisarts waaraan hun verzekerden in de database zijn gekoppeld.
Als een huisarts zijn patientenbestand later aanmeldt bij de ION-database, en er patienten in staan die al bij hem zijn vertrokken, meldt de database deze patienten af bij hun nieuwe huisarts. Dat kan leiden tot veel onderlinge discussie en irritatie.
Een andere reden om voor 1 november ingeschreven patienten aan te melden, is dat patienten die in de periode tot 1 november door twee huisartsen worden aangemeld, geblokkeerd worden.
De ION-database is zo opgezet dat een patient slechts bij één huisarts kan staan ingeschreven. Op 1 november moeten er minstens 15 miljoen mensen zijn ingeschreven bij deze database. Tot nu toe zijn dat er 2 miljoen. ION wil bevorderen dat alle Nederlandse ingezetenen ingeschreven staan bij een BIGgeregistreerde en dus erkende huisarts. Daarom is de database ontwikkeld. Volgens de ION levert de database een bijdrage aan het verlagen van de administratieve lasten van huisartsen. Ook ondersteunt de database hen bij het declareren van de inschrijftarieven bij de zorgverzekeraars.

One thought on "Huisartsen moeten ingeschreven patiënten aanmelden ION"

  1. Woeha « ICT Zorgen

    […] bericht dat een computer beter is in het beoordelen van mammogrammen dan het menselijk oog. Of de problemen met de ION database, en natuurlijk direct reacties van bedrijven die daar wel iets voor hebben. Geen tijd voor, laat […]

Comments are closed.

Recente artikelen