Nieuwe onrust over GSM is voorbarig

1
238

Volgens het Belgische Radio 1 programma Peeters en Pichal zou volgens een nieuwe studie van de Wereldgezondheidsorganisatie alles erop wijzen dat veelvuldig mobiel bellen kanker kan veroorzaken. Het vermoeden bestond al wel langer natuurlijk, maar lijkt steeds meer bevestigd te worden, aldus de programmamakers.

Dat blijkt evenwel niet uit de meest recente publicatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over dit onderwerp (Elektromagnetische velden en volksgezondheid – Blootstelling aan extreem-laagfrequente velden, Informatieblad Nr 322, juni 2007, gepubliceerd op de website van de WHO: www.who.int/peh-emf/en/). Daarbij wordt verwezen naar een studie van het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (International Agency for Research on Cancer, IARC), een gespecialiseerd onderdeel van de WHO, uit 2002. In deze studie worden ELF-magnetische velden geclassificeerd als “mogelijk kankerverwekkend bij mensen”. Deze classificatie wordt gegeven aan middelen waarvoor er beperkte aanwijzingen zijn dat ze kankerverwekkend zijn bij mensen en onvoldoende bewijzen dat ze in proefdieren kanker verwekken (andere voorbeelden zijn koffie en lasdampen). Deze classificatie was gebaseerd op gecombineerde analyses van epidemiologische onderzoeken. Deze lieten consistent een verdubbeling zien van het aantal gevallen van kinderleukemie bij blootstelling in de woonomgeving aan gemiddelde magnetische veldsterktes boven 0,3 tot 0.4 µT.

Sindsdien gepubliceerde onderzoeken hebben volgens de WHO geen aanleiding geven die classificatie te herzien. De epidemiologische gegevens worden echter afgezwakt door methodologische problemen, zoals mogelijke vertekening door selectie. Bovendien zijn er geen geaccepteerde biofysische mechanismen die een verklaring zouden kunnen zijn voor een betrokkenheid van blootstelling op lage niveaus bij de ontwikkeling van kanker. Als blootstelling aan lage veldsterktes dus een effect zou hebben, zou dat door middel van een tot nu toe nog onbekend biologisch mechanisme moeten zijn. Proefdierexperimenten hebben bovendien tot nu toe vrijwel uitsluitend negatieve resultaten opgeleverd. Over een mogelijk verband tussen blootstelling aan ELF magnetische velden en andere gezondheidsproblemen (andere vormen van kanker bij kinderen, kanker bij vowassenen, depressie, zelfmoord, hart- en vaatziektes, voortplantingsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, veranderingen in het afweersysteem, effecten op hersenen en gedrag en neurologische ziektes) zijn de bewijzen volgens de WHO veel zwakker dan die voor leukemie bij kinderen. In sommige gevallen (met name voor hart- en vaatziekten en borstkanker) wijzen de gegevens er op dat er geen oorzakelijk verband is.

Ook een recente mededeling van het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) over de zg. Interphone studie die de mogelijke gezondheidsrisico’s van GSM’s onderzoekt (gepubliceerd op de website van IARC: www.IARC.fr op 8 oktober 2008), maakt geen eenduidige besluiten mogelijk.
• Op basis van de voorlopige resultaten kon geen verband worden aangetoond tussen occasioneel GSM-gebruik en (bepaalde) kankers.
• Er bestaat mogelijk wel een mogelijk verband tussen langdurig GSM-gebruik (meer dan 10 jaar) en kwaadaardig glioma, een agressieve hersentumor. Volgens onderzoek in de Scandinavische landen zouden mensen die hun gsm al langer dan tien jaar gebruiken 30 procent meer risico lopen op een dergelijke kanker. Maar, zo stipt de IARC aan, is tot nu toe geen oorzakelijk verband aangetoond. Gegevens dat die tumor vaker wordt ontdekt aan de kant waar zij hun telefoon tegen het oor houden, is, nog altijd volgens het IARC, gebaseerd op te kleine aantallen mensen en moet verder onderzocht worden.
• In de meeste landen die deelnamen aan de Interphone studie kon geen verband aangetoond worden tussen GSM-gebruik en akoestisch neuroma, een goedaardige tumor op de oorzenuw die kan leiden tot doofheid. Ook hier wijst het IARC erop dat studies die wél een verband aantonen, geen oorzakelijk verband kunnen aantonen.


Voor andere hersentumoren werd tot nu toe geen verband aangetoond.
Op basis van deze voorlopige resultaten van de INTERPHONE-studie van het IARC is het alleszins voorbarig om te besluiten dat er meer en meer bewijzen zijn voor een verband tussen (langdurig) GSM-gebruik en (hersen)kankers. Maar op basis van de huidige wetenschappelijke kennis kunnen gezondheidsrisico’s ook niet helemaal uitgesloten worden.

In Belgie raadt onder andere de Hoge Gezondheidsraad iedereen aan om de blootstelling aan straling van een gsm te beperken. Een bijzonder aandachtspunt is het gebruik van de gsm door kinderen . Kinderen en adolescenten kunnen gevoeliger zijn voor radiogolven, al zijn daar geen expliciete bewijzen voor. Door de populariteit van de gsm zal de cumulatieve blootstelling van de huidige generatie kinderen en adolescenten bij hun volwassenheid veel hoger zijn dan die van de huidige volwassenen. In het bijzonder om deze reden wordt een matig gebruik van de gsm door kinderen en adolescenten aangeraden.

Bron: Gezondheid.be

Vorig artikelMeldactie vanavond in Kassa
Volgend artikelSchoolproject over verlies wint Els Borstprijs 2008
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

1 REACTIE

Comments are closed.