Postzegel in Brailleschrift

Louis Braille kwam 180 jaar geleden op het idee om een schrift voor blinden en slechtzienden te ontwikkelen. Louis Braille werd 20 jaar daarvoor, op 4 januari 1909 te Parijs geboren. Dat is volgend jaar precies 200 jaar geleden. Ter gelegenheid van de geboortedag van Louis Braille zal de TNT volgend jaar speciale postzegels in Braille uitbrengen.

Het rasterschrift bestond al toen Louis Braille een schrift voor blinden besloot te maken

Louis Braille was zelf blind, maar hij werd als ziende geboren. Op driejarige leeftijd kreeg hij een ongeluk in de werkplaats van zijn vader waardoor hij blijvend blind werd. In 1819 vernam Louis Braille dat er een nachtschrift bestond. Het was bedacht door Charles Barbier, een officier in het leger. Het schrift van Barbier bestond uit een raster met punten, waarmee ’s nachts berichten konden worden doorgegeven. Ideaal voor blinden en slechtzienden dus. Het bracht Louis Braille op het idee om een schrift voor blinden en slechtzienden te ontwikkelen. Het schrift wat Braille vervolgens ontwierp, bestond uit minder punten. Toen Louis Braille 19 jaar was had hij het schrift zover ontwikkeld dat het als een volwaarde taal voor blinden en slechtzienden gebruikt kon worden, zowel voor lezen als voor schrijven. Het werd direct in gebruik genomen door medeleerlingen van zijn school het Nationaal Instituut voor Blinde Kinderen in Parijs. Het brailleschrift werd echter pas als officiele taal erkend, twee jaar na de dood van Louis Braille, in 1952.


Postzegel in Brailleschrift

Voor het ontwerpen van de Braillezegels heeft de TNT contact opgenomen met de NVBS (de Nederlandse vereniging voor blinden en slechtzienden). Rene Put is de uiteindelijke ontwerper van een postzegelvel met de toepasselijke titel ‘Voel je mee?’ Op elk postzegelvel zitten 12 zegels die zowel letters als brailleschrift bevatten. Op elke zegel staan drie woorden die elk uit vijf letters bestaan. Van ieder woord ontbreekt echter een paar letters; deze letters staan echter wel in Braille op de zegel. De NVBS willen op deze manier de zienden laten meevoelen hoe het is om te lezen met je vingers. Ook de achterkant van deze bijzondere zegels is bedrukt. Daar staan namelijk de letters die aan de voorkant in Braille staan.

One thought on "Postzegel in Brailleschrift"

  1. Zijn de brailletekenes nog wel te voelen als de stempelautomaat van TNT-post eroverheen is gegaan?Els Verhaar/medewerker van Bartiméus

Comments are closed.

Recente artikelen