MINDFULNESS-BASED COGNITIVE THERAPY- MBCT zeer populair

Array

Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) is een training die elementen van meditatietechnieken combineert met aspecten van cognitieve gedragstherapie. Mindfulness Based Cognitieve Therapie wordt ook wel Aandachtgerichte Cognitieve Therapie genoemd of Training in Opmerkzaamheid.

De training heeft als doel het helpen voorkomen van terugval bij mensen die last hebben van terugkerende depressies. Op onze polikliniek wordt deze mindfulness-training gegeven in groepen van ongeveer 12 personen. Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar de effecten van de training. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten en computertaken.

 

Leven in het hier en nu, met je aandacht aanwezig zijn bij het moment – ook wel mindfulness genoemd – brengt meer rust en geluk. En dat is niet alles. Mindfulness vermindert stress, helpt depressies voorkomen en kan mensen verlossen van angststoornissen en burnout, zo blijkt uit wetenschappelijke studies.

Anne Speckens, hoogleraar psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, doet onderzoek naar de uit het boeddhisme afkomstige techniek: ,,Waarom en hoe mindfulness werkt, weten we niet precies. Wel weten we dat mensen die veel piekeren, sneller depressief en angstig zijn. En mindfulness werkt goed tegen piekeren.’’ Een prima voornemen voor het nieuwe jaar dus, die mindfulness. Maar helaas, simpel is het niet. Wie probeert om met zijn aandacht in het hier en nu te zijn, zal direct merken dat gedachten hun eigen weg gaan. Sinds ze drie jaar geleden in Nijmegen als hoogleraar begon, is het haar missie om meer onderzoek te doen naar de werking van meditatie. ,,Wie een paar keer depressief is geweest, heeft 90 procent kans om opnieuw een depressie te krijgen. Oefenen met mindfulness halveert die kans.

 

Onlangs kreeg ze een ruimhartig bedrag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om samen met drie universitaire centra en tien instellingen voor geestelijke gezondheidszorg de toepassingen van mindfulness verder te onderzoeken, de werking te vergelijken met die van anti-depressiva en te kijken wie nu wel en niet baat hebben bij de methode. Daarnaast wil Speckens weten wat mindfulness doet met de hersenen. ,,Er zijn aanwijzingen dat je brein door meditatie verandert. Vooral aandacht en geheugen worden beter. Dat is met allerlei testjes te meten.’’

Meer onderzoek is hard nodig, juist omdat de opmars van de techniek onstuitbaar is in therapieland.
Nu mindfulness zo populair wordt in Nederland, is nog een andere waarschuwing op zijn plaats, vindt Speckens: ,,Er zijn veel meditatie- en yogaleraren die mindfulness-trainingen aanbieden. Prima voor gezonde mensen. Maar als je psychische problemen hebt, is het belangrijk dat je bij een goed opgeleide therapeut terecht komt, die ook kan signaleren of er toch een andere behandeling nodig is.  Speckens verwacht dat alle therapieen veranderen wanneer een therapeut eenmaal gewend is met mindfulness te werken. ,,Je eigen grondhouding verandert, en dat sijpelt door in wat je doet. Als therapeut wil je de gemoedstoestand en het lijden van je patient veranderen. Je wilt iets doen. Met mindfulness leer je te verdragen dat dingen zijn zoals ze zijn. Je bent meer trainer en coach dan therapeut. Het is gelijkwaardiger.’’

Mindfulness is ook heel geschikt voor mensen die géén psychische problemen hebben, laten we dat vooral ook niet vergeten.’’


U kunt hier een Folder downloaden met meer informatie over de training en het onderzoek. Start trainingen

Begin november 2008 starten er nieuwe trainingen. Opgeven voor de training kan door te bellen of te mailen naar Dorien Verplak. Bellen kan op maandag, dinsdag of woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur naar: 024-3619011;
AANDACHTGERICHTE COGNITIEVE THERAPIE VOOR TERUGKERENDE DEPRESSIE

(MINDFULNESS-BASED COGNITIVE THERAPY- MBCT)

Informatie voor clienten en verwijzers

Deze informatie gaat over een wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe behandeling voor mensen die al meerdere keren in hun leven een depressie hebben meegemaakt. Bij de Radboud Universiteit in Nijmegen bent u welkom als u al enkele keren een depressie hebt gehad, en wil leren de kans op een nieuwe depressie te verkleinen.

Piekeren
U bent zich er misschien niet altijd van bewust, maar het is mogelijk dat u een groot deel van uw leven besteedt aan het piekeren over het verleden of de toekomst. Hoe vaak niet denkt u terug aan een gesprek met een collega of een familielid en bent u bezig met wat u eigenlijk hadden moeten zeggen of wat ze misschien van u denken? En hoe vaak niet maakt u zich druk over wat er allemaal niet kan gebeuren als u ergens heen moet of iets moet doen, terwijl dat achteraf allemaal ten onrechte blijkt te zijn?

De rol van piekeren bij depressie
Bovenstaand gepieker zal u wellicht bekend voorkomen, vooral als u in het verleden wel eens depressief bent geweest. Piekeren kan tijdens een depressie de somberheid of spanning onderhouden of verergeren. Bovendien kan gepieker, als u eerder een depressie gehad heeft, de aanleiding zijn voor een nieuwe ‘dip’ of zelfs de terugkeer van de depressie, vooral als u al meerdere depressies achter de rug heeft.

Mindfulness-based cognitieve therapie
Dat is de reden dat de afdeling psychiatrie van het UMC St Radboud in Nijmegen heeft besloten om een wetenschappelijk onderzoek op te zetten naar een nieuwe behandeling voor mensen zoals u, namelijk mindfulness-based cognitieve therapie. Deze behandeling is niet zozeer gericht op het behandelen van een acute depressie, maar vooral op het voorkomen van een nieuwe depressie.

Waar bestaat de behandeling uit?
Mindfulness-based cognitieve therapie is een cursus van acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur, en een stiltedag tussen de zesde en zevende bijeenkomst. Tijdens de acht wekelijkse bijeenkomsten worden zowel gesprekken gevoerd over factoren die van belang zijn bij een depressie als meditatieoefeningen gedaan. Met behulp van de oefeningen wordt u geleerd om niet zozeer te denken over het verleden of de toekomst, maar aanwezig te zijn in het hier en nu. Ook leert u om uw gevoelens en gedachten te accepteren zoals ze zijn in plaats van uzelf te bekritiseren of te proberen deze gedachten of gevoelens te vermijden of te onderdrukken. Naast de cursusbijeenkomsten zelf zal u gevraagd worden om thuis dagelijks drie kwartier te besteden aan de oefeningen.

 


Aandachtgerichte Cognitieve Therapie

De cursus in het kort

  • Acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur

  • Een stiltedag na de zesde bijeenkomst

  • Informatie over depressie

  • Oefeningen: bodyscan, zitmeditatie, loopmeditatie, 3-minuten ademruimte, dagelijkse handelingen bewust uitvoeren

  • Thuis dagelijks drie kwartier oefenen, met behulp van cd’s

  • Meerdere keren per jaar start een nieuwe cursusgroep

  • Begeleiders: Hetty Jansen, Anne Speckens en Noud de Haas

  • Locatie: Han Fortmann Centrum, gelegen naast UMC St Radboud


De cursusgroepen Aandachtgerichte Cognitieve Therapie
De afdeling psychiatrie van het UMC St Radboud begon in het voorjaar van 2006 met het onderzoek naar aandachtgerichte cognitieve therapie voor terugkerende depressies. Regelmatig starten nieuwe patientengroepen. U krijgt eerst een gesprek op de polikliniek. Als u mee wilt doen aan het onderzoek zult u worden toegewezen aan de behandelingsgroep of aan een wachtlijstgroep. Als u in de wachtlijst controle groep terecht komt, zult u na drie maanden de behandeling alsnog aangeboden krijgen. De Commissie Mensgebonden Onderzoek Regio Arnhem-Nijmegen heeft ontheffing verleend van de verplichting om voor dit onderzoek een verzekering af te sluiten. De reden hiervoor is dat de commissie van oordeel is dat dit onderzoek naar zijn aard voor de deelnemers eraan zonder enig risico is.

Informatie en aanmelding
Het onderzoek staat onder leiding van mevrouw Prof.dr. Anne Speckens, Afdeling Psychiatrie (966), Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen. Wilt u deelnemen aan het onderzoek, stuur dan een bericht naar mevrouw
Dorien Verplak: [email protected]. U kunt ook bellen naar de polikliniek, telefoon 024-3613513.
Naar website UMC St Radboud>>>

Wat gebeurt er als ik achteraf toch niet mee wil doen aan het onderzoek?
Het is belangrijk om te weten dat deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig is en van uw kant zelfs een grote mate van motivatie en inzet zal vragen. Als u besluit om niet mee te willen doen, zal dit geen enkele negatief gevolg hebben voor eventuele lopende behandelingen. Mocht u zich uit het onderzoek willen terugtrekken, dan zal samen met u bekeken worden of er andere behandelmogelijkheden zijn waar u eventueel gebruik van zou willen maken.

Stiltedagen
Deelnemers die voor de eerste keer de mindfulnesstraining op UMC St Radboud volgen zijn automatisch ingeschreven voor een stiltedag. Voor zover er ruimte over is, zijn ook deelnemers aan eerdere trainingen welkom.

Deelnemers aan eerdere trainingen geven zich op door een e-mail te sturen naar Dorien Verplak: [email protected]. Vermeld welke dag je voorkeur heeft, en wanneer en bij wie je de training op UMC St Radboud gevolgd hebt. Let op: de stiltedagen zijn alleen toegankelijk voor wie op UMC St Radboud aan een mindfulnesstraining deelneemt, of eerder deelnam aan een mindfulnesstraining op UMC St Radboud.

Extra stiltedagen

Bij deelnemers aan eerdere mindfulnesstrainingen op UMC St Radboud is veel belangstelling voor de stiltedagen. Daarom zijn speciaal voor deze deelnemers extra dagen gepland.
Geef je op door een e-mail te sturen naar Dorien Verplak: [email protected]. Vermeld welke dag je voorkeur heeft, en wanneer en bij wie je de training op UMC St Radboud gevolgd hebt.
De data van de stiltedagen vind je op de
website UMC St Radboud>>>

Data en tijden van de eerstvolgende stiltedagen

2009:
LET OP: de stiltedag op vrijdag 9 januari IS GEANNULEERD!
Dinsdag 10 februari
Vrijdag 13 februari

One thought on "MINDFULNESS-BASED COGNITIVE THERAPY- MBCT zeer populair"

  1. Graag zou ik vernemen of deze cursus ook in Arnhem of de regio gegeven wordt (mindfulness dus)Weten jullie dat?vrgr,Moniek Weeber

Comments are closed.

Recente artikelen