Topman Ludo Jansen stapt op bij Orbis

0
718

p8jansenLudo Jansen, de voorzitter van de RvB van het spiksplinternieuwe Orbis Medisch Centrum in Geleen is met onmiddellijke ingang opgestapt. De bestuursvoorzitter van het Orbis Medisch en Zorgconcern legt met onmiddellijke ingang zijn functie neer. Een meningsverschil over het uit te stippelen beleid wordt genoemd als reden voor het vertrek van voorzitter Ludo Jansen. Bij het onlangs geopende hypermoderne ziekenhuis in Sittard staan banen op de tocht omdat er bezuinigd moet worden.

Het hypermoderne ziekenhuis van de 21ste eeuw opende zaterdag zijn deuren. Het Orbis MC is ruim voor de opening in grote financiele problemen gekomen. In een dinsdagmiddag uitgegeven verklaring rept het OMC van een ‘verschil van inzicht ten aanzien van het te voeren beleid’. Het ziekenhuis schrijft in een dinsdag uitgegeven verklaring dat het besluit is genomen in goed overleg tussen Jansen en de raad van toezicht. De concernleiding schrijft verder dat in de loop van het eerste kwartaal een uitgewerkt plan over de reorganisatie op tafel moet liggen. De nieuwe samenstelling van de leiding wordt de komende tijd vastgesteld.

Drie Limburgse medische instellingen huizen sinds afgelopen weekeinde op een nieuwe locatie in Sittard. Het gaat om het Maaslandziekenhuis, het Prins Claus Centrum voor geestelijke gezondheidszorg en revalidatiecentrum Orbis Invia. Het nieuwe centrum heet Orbis Medisch Centrum.
De concerndirectie bestaat nu uit een driemanschap, dat bestaat uit Cees Sterk (directeur Orbis Medisch Centrum), Maarten van der Vorst (thans lid Raad van Bestuur) en Roel Goffin (thans lid directie Orbis Medisch Centrum). De algehele leiding is voorlopig in handen van Cees Sterk. Het ziekenhuis heeft 370 miljoen gekost. Voor 180 miljoen daarvan was geen financiering. De Europese Investeringsbank wilde die 180 miljoen beschikbaar stellen, maar wenste wel een bankgarantie te zien van het Waarborgfonds voor de Zorgesector. Die is er niet gekomen. Het Orbis heeft op de valreep met zijn huisbankiers ABN AMRO en Fortis een overbruggingskrediet afgesloten voor de ontbrekende 180 miljoen. Dat krediet kost het Orbis een veel hogere rente dan een normaal krediet. Op jaarbasis scheelt dat het ziekenhuis miljoen euro’s.

Er wordt nu aan een plan gewerkt om te bezuinigen. Het conflict draait niet om de noodzaak van het bezuinigen. Ook over de aantallen arbeidsplaatsen zou men het wel eens zijn. Jansen en de Raad van Toezicht zijn het oneens over de manier waarop het bezuinigingsplan doorgevoerd moet worden.

Nu al fors bezuinigen is een forse streep door de rekening. Het concept van het ziekenhuis is erop gebaseerd dat door nu extra te investeren in met name een slimme ict-omgeving er op termijn drastisch bespaard kan worden op personeelskosten en dus op de kosten van de zorg, terwijl de kwaliteit van die zorg juist omhoog gaat.