Hoe sterk is de zorggebruiker of hoe sterk moet de positie van de zorggebruiker worden?

spoedzorgOnderzoek naar het gebruik van huisartsenposten laat zien dat veel patienten de huisartsenposten bezoeken terwijl vanuit medisch oogpunt er geen noodzaak is om gebruik te maken van deze zorg. Zorg die in de acute zorgketen bedoeld is voor zorg die niet kan wachten tot de volgende reguliere werkdag. Zorg die dus ook op die wijze is georganiseerd en gefinancierd.
De praktijk laat zien dat de vraag op dit moment anders is dan het aanbod. De patient heeft een zorgvraag en maakt de keuze om zorg te zoeken. Gedreven door onzekerheid, informatietekort, of door wat nu eigenlijk. Er is meer onderzoek nodig naar het feitelijk gedrag van zorggebruikers. In de tussentijd is het van belang dat vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar wordt afgestemd, ook of met name als je het hebt over acute zorgvragen. Daarbij kunnen individuele zorgverleners zich afvragen op welke wijze zij in kunnen spelen op vragen die leven bij zorgvragers; waar en bij wie kan ik terecht voor welke soort vragen? Maatschappelijk gezien is voor zorgverleners en zorgvragers, maar ook voor verzekeraars en overheid, de taak weggelegd om de veranderingen in de gezondheidszorg, met daarbij de veranderende positie van de zorgvrager goed te vormen.
Voor de keten van de acute zorg is het van belang om inzicht te hebben in het aanbod om überhaupt te weten of en op welke wijze ingespeeld kan worden op de vraag van de zorggebruiker. Bijvoorbeeld; is huisartsenzorg overdag ‘voldoende’ bereikbaar voor zorgvragers, hoe is de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders. Specifiek over die huisartsenzorg overdag; is het onderzoek waard om te kijken naar de bereikbaarheid van huisartsenzorg overdag? Patienten hebben soms het gevoel dat zij alleen een zorgvraag op bestelling kunnen hebben. De moeite waard om dit verder te onderzoeken en verbeteringen in te zetten ten goede van bereikbaarheid en het vertrouwen van  zorgvragers dat zij bij hun huisarts terecht kunnen!
Door inzicht kan duidelijk worden waar verbeterpunten liggen. Ook kan dit inzicht zorgvragers helpen bij het maken van die moeilijk keuzes op zorgelijke momenten.
Patientenorganisaties richten zich op het ophalen van ervaringen met zorg om daarmee knelpunten in het zorgaanbod naar boven te halen, zie:
http://www.zorgbelanggelderland.nl/index.php?p=2027
Karin van den Berg, beleidsmedewerker AZO

Recente artikelen