Hulpvragen op huisartsenpost zijn niet spoedeisend

Array

huisartsenpostOngeveer 80% van de hulpvragen op huisartsenposten is medisch gezien niet spoedeisend.  De zorgvraag neemt jaarlijks met 6,8% toe. Vooral op zaterdagen is er sprake van extreme piekbelasting.  Hierdoor dreigen overbelasting voor huisartsen en negatieve gevolgen voor de kwaliteit van zorg. Twintig procent van de patienten kwam naar de huisartsenpost omdat de eigen huisarts overdag niet bereikbaar was.

Al deze onderzoeksresultaten publiceerde huisartsonderzoeker dr. Paul Giesen in Medisch Contact dat deze week uitkwam.  Het Algemeen Dagblad besteedde aandacht aan dit artikel en interviewde Giesen en ondergetekende over wat er nu te doen staat.

Om die jaarlijkse groei terug te dringen bij de huisartsenposten bepleitte Giesen de openstelling van gewone huisartsenpraktijken op zaterdagen. Prof.dr. Guus Schrijvers vond avondspreekuren tot half negen ook een oplossing.  Daarnaast is het nodig de Nederlandse bevolking te informeren bij welke medische klachten onmiddellijk hulp nodig is. Tot zover dit bericht.

Op maandag 30 juni, 15.00 -19.00 uur start het Julius Centrum de nieuwe Masterclass Spoedzorg. Zij verwelkomen dan graag zestien ervaren professionals en managers van Eerste Hart Hulpafdelingen, SEH’s, Huisartsenposten,  Ambulancediensten en crisisdiensten van de geestelijke gezondheidszorg.

Wilt u in twaalf middagen (om de veertien dagen) alle nieuwe ontwikkelingen bespreken bijvoorbeeld over het omgaan met die groeiende zorgvraag? Wilt u uw competenties verhogen voor visie-ontwikkeling, conflictbemiddeling, doorzetten en draagvlakverwerving? Stuur dan een mail naar Masterclass organisator Margriet Hageman op [email protected]

Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen