Professionaliteit Verankerd: werken aan kwaliteit in de Wmo

0
291

Staat uw praktijk aan de basis van de Wmo? Voor het project ‘Professionaliteit Verankerd’ zoekt MOVISIE methodieken of projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor een kwalitatief goede uitvoering van de Wmo. Naast professionele organisaties in zorg, welzijn en maatschappelijke opvang, kunnen ook gemeenten en onderwijsorganisaties goede praktijken aanmelden.wmo

Wat vragen wij van u?
Binnen uw organisatie stelt u een aantal mensen beschikbaar om geïnterviewd te worden door een adviseur van MOVISIE. Daarnaast stelt u ook documentatie en eventueel een evaluatie beschikbaar. Vervolgens wordt er door MOVISIE een uitvoerige beschrijving gemaakt van uw werkpraktijk.

Wat levert u dit op?
U krijgt een uitvoerige beschrijving van uw werkpraktijk en een aantrekkelijke korte journalistieke versie in de vorm van een flyer. Uw werkpraktijk dient als voorbeeld om tot kwaliteitsnormen voor een goede uitvoering van maatschappelijke ondersteuning te komen. Deze kwaliteitsnormen kunnen zowel door gemeenten als door instellingen worden gebruikt.

Criteria
Goede praktijkvoorbeelden voldoen aan een aantal criteria. De belangrijkste zijn dat het project:

  • Langer dan 1 jaar in uitvoering is en zich niet meer in de ontwikkelfase bevindt.
  • Een of meer Wmo-prestatievelden bestrijkt.
  • Gebaseerd is op systematisch professioneel handelen.
  • Overdraagbaar is, onder meer op basis van een beschreven plan.
  • Kwaliteitseisen hanteert
  • Antwoord geeft op een maatschappelijk vraagstuk.

Thema’s 2009
De goede praktijkvoorbeelden die gezocht worden, verschillen van jaar tot jaar. Elk jaar staan drie maatschappelijke vraagstukken centraal waarbinnen de kwaliteitscriteria ontwikkeld worden. In 2009 zijn de thema’s;

a. sociale cohesie (op het niveau van wijk, buurt en dorp)
b. sociaal isolement van mensen met beperkingen en ouderen op hoge leeftijd
c. maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers (m.n. GGZ en maatschappelijke opvang)

Het project Professionaliteit Verankerd
In dit project staat kwaliteit centraal. Met een breed samengestelde groep van uitvoerders, clienten, wetenschappers, beleidsmakers en managers, gaan we op zoek naar de kwaliteitscriteria die het praktijkvoorbeeld tot een succes hebben gemaakt. De beschreven goede praktijken worden in een conferentiemodel besproken en dienen als basis voor de kwaliteitscriteria. Jaarlijks worden de kwaliteitskenmerken gebundeld en gepubliceerd.

Samenwerking
Het project Professionaliteit Verankerd is onderdeel van het VWS programma ‘Beter in Meedoen’. Partners binnen het project zijn de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, MOgroep, GGZ Nederland, de Federatie Opvang en het Platform beroepsverenigingen.

Meer informatie
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij Jiro Ghianni van MOVISIE of www.movisie.nl/professionaliteitverankerd.

Bron: MOVISIE