CBP legt arbodienst die onrechtmatig handelt last onder dwangsom op

Array

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maakt vandaag bekend dat het een arbodienst een last onder dwangsom oplegt van 1000 euro per geconstateerde overtreding met een maximum van 120.000 euro. De toezichthouder concludeerde na onderzoek dat de arbodienst stelselmatig in strijd met de wet handelt door medische gegevens van zieke werknemers te verstrekken aan hun werkgevers terwijl deze gegevens onder het medisch beroepsgeheim vallen. Het CBP heeft de arbodienst in december 2008 geïnformeerd over het voornemen om handhavend op te treden, maar de arbodienst heeft hierop onvoldoende maatregelen genomen.


Het CBP was het onderzoek bij arbodienst Tredin gestart naar aanleiding van een klacht van een werknemer over het verstrekken van zijn medische gegevens aan zijn werkgever. Tijdens het onderzoek ter plaatse trof het CBP bewijs aan dat de werkgever inzage had in documenten van de arbodienst met medische gegevens over de werknemer. Het CBP concludeerde dat de arbodienst het medisch beroepsgeheim op structurele basis had geschonden omdat het onrechtmatig medische gegevens had verstrekt aan werkgevers. Het CBP heeft de arbodienst op 30 oktober 2008 de definitieve bevindingen van het onderzoek toegezonden en de arbodienst in december 2008 geïnformeerd over het voornemen handhavend op te treden.

De arbodienst zorgt voor de verzuimbegeleiding en reïntegratie van zieke werknemers. Voor deze doelen is het wettelijk niet toegestaan dat de arbodienst de werkgever informatie over de medische aspecten van het verzuim verstrekt. De wet staat wel toe dat de werkgever wordt geïnformeerd over de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer.

Bron: CBP

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

One thought on "CBP legt arbodienst die onrechtmatig handelt last onder dwangsom op"


 1. Privacy schending Arbodienst Tredin
   
  Geachte redactie,
   
  Verheugd nam ik kennis van deze ontwikkeling van publicaties over privacy in de media. Graag attendeer ik u er echter op dat dit slechts de top van de ijsberg is.
   
  De deregulering Arbodiensten heeft namelijk voor zeer vele buiten wettelijke activiteiten gezorgd.
  Slechts met veel moeite en geduld zijn enkele kernpunten in de wet te vinden.
  Echter…
  Duidelijke wetgeving dient toegankelijk te zijn voor iedere volwassen Nederlander.
  Het College Bescherming Persoonsgegeven heeft in feb. 2008 een publicatie uitgegeven met de titel:
   “De zieke werknemer en privacy”.en subtitel
  “Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers”.
  Enkele CITATEN:
  Art 16 Wpb bevat onder meer een VERBOD op de verwerking van gezondheidsgegevens. Dat zij ALLE gegevens die de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon betreffen.
   
   
  … Het bovenstaande houdt in dat de werkgever tijdens de ziekmelding en in de latere kontakten NIET mag informeren naar de aard en de oorzaak van de ziekte. In de praktijk kan deze beperking misschien geforceerd overkomen wanneer de werkgever, in het kader van controle en verzuimbegeleiding, informeert bij de zieke werknemer hoe het ermee staat. Toch dient de werkgever degenen die namens hem contact met de zieke werknemer onderhouden hiervan op de hoogte te stellen.
  Einde citaten.
  Deze citaten zijn te vinden in paragraaf 3.3.1.d
   
  Wat betekent dit?
  Alle zgn. “eigen regie modellen” en alle personeel informatie systemen met een verzuimmodule en alle verzuim registratie applicaties mogen geen inhoudelijke registratie bieden.
  Het mogelijk maken van een dergelijke registratie door niet-gecertificeerde bedrijfsartsen is immers bij wet verboden.
  Een bredere kennis bij de volwassen Nederlanders en bij de vakbonden en ondernemingsraden en werkgevers organisaties lijkt dringend nodig. Zeker gelet op de te verwachten toename van de economische druk zal het begrip “goed werkgeverschap en “goed werknemerschap” deze kennis hard nodig hebben!
  De Media kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
   
  P.J. Hemel, medisch adviseur

Comments are closed.

Recente artikelen