Geen overeenstemming over sociaal plan Philadelphia, Philadelphia gaat

Array

eelco-brinkmanABVAKABO FNV heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met Philadelphia Zorg voor een sociaal plan. De vakbond heeft een open brief gestuurd naar de Raad van bestuur van de zorginstelling. ABVAKABO FNV  is ontstemt over de gang van zaken en heeft moeten vaststellen dat de leden van Philadelphia onze organisatie het sociaal plan. Belangrijke reden is dat de raad van bestuur weigert president-commissaris Elco Brinkman de laan uit te sturen. Het bestuur van Philadelphia zegt het herstelplan toch uit te gaan voeren.Variant A in meerderheid hebben goedgekeurd. ABVAKABO heeft een negatief advies op het sociaal  plan gegeven.De redenen daarvoor varieren.

Daarnaast wil ABVAKABO duidelijkheid over datum van vertrek van de huidige voorzitter Raad van Commissarissen. Wat ABVAKABO FNV betreft vertrek per direct. Volgens insiders wordt er pas sinds begin maart actief een nieuwe Raad van Commissarissen geworven. Daarnaast ontbreekt er schriftelijke duidelijkheid over de overeengekomen vertrekregelingen met de voormalige leden Raad van Bestuur. ABVAKABO FNV wenst niet pas in 2010, als de jaarrekening gepresenteerd wordt, onaangenaam verrast te worden door bovenmatige vertrekregelingen. De Raad van Bestuur wenste niet aan deze voorwaarden tegemoet te komen c.q. kreeg
geen mogelijkheid van de Raad van Commissarissen hieraan tegemoet te komen. Op grond van deze weigering wordt door ABVAKABO FNV nog steeds niet uitgesloten dat er wel “gouden handdrukken” worden verstrekt.
Daarnaast werd nog de voorwaarde gesteld, dat na vaststelling door de Raad van Commissarissen de jaarrekening 2008 aan zowel ondernemingsraad als vakorganisaties verstrekt zou worden. Volgens vakbondwoordvoerder Jan Kramer is de jaarrekening 2008 al wel af, maar weigert het Philadelphia-bestuur dit document vrij te geven.
Uit het herstelplan maakt ABVAKABO op dat Philadelphia Zorg in 2008 een kostenpost heeft ingeboekt van € 18 miljoen personeelskosten (inhuur). Een specificatie daarvan ontbreekt en een discussie daarover mocht tijdens het laatste overleg niet meer gevoerd worden. Uit betrouwbare bron werd ABVAKABO  geïnformeerd over de kosten die nog steeds gemaakt worden voor de inhuur van externen. Aangezien dit aanzienlijke bedragen zijn, had het voor de hand gelegen deze kostenpost te beperken. Een vertrek van externe adviseurs/inhuur-personeel, enz. zou voor de hand liggen.  Samenvattend stelt ABVAKABO vast, dat alle pogingen onvoldoende tegemoet is gekomen aan de afspraken en eisen van de bonden.

Interimmers
Naast deze punten onderhandelen partijen ook over extern aangetrokken personeel. Er staan driehonderd vaste banen op de tocht, maar volgens de vakbond is er wel 18 miljoen ingeboekt voor externe adviseurs en inhuur-personeel. “Wij hebben een brief naar alle werknemers van Philadelphia gestuurd met daarin de constatering dat er in de ondersteunende diensten ontzettend veel interimmers zijn aangenomen. Dat terwijl er voor vaste aanstellingen een vacaturestop van kracht is. Wij vinden dat wanneer het bestuur personeel ontslaat, eerst naar de externen wordt gekeken.”

Kamerlid Renske Leijten heeft, naar aanleiding van berichtgeving in de media, vragen gesteld. Leijten vindt gouden handdrukken bij Philadelphia, gezien de belabberde financiele staat waarin de zorginstelling verkeerd, ongepast en wil dat de staatssecretaris alles uit de kast haalt om het te voorkomen. Leijten vraagt zich bovendien af op basis van welke prestaties de bestuurders een handdruk zouden verdienen. Ze legt, evenals vakbond AbvaKabo ook de vinger bij de inhuur van extern personeel.

Lees de brief van ABVAKABO FNV aan Philadelphiapdf.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen