Samenwerkingsafspraken kraamzorg

0
263

Zorgverzekeraars hechten veel waarde aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg. Dit geldt ook voor de kraamzorg. Daarom hebben zij op 2 april samen met andere partijen in het Zichtbare Zorg Kraamzorg-traject samenwerkingsafspraken ondertekend.

Met de ondertekening verklaren partijen dat ze de intentie hebben om met één indicatorenset kwaliteitsinformatie te gaan werken om de kwaliteit van kraamzorg inzichtelijk te maken. Dit maakt het voor zorgverzekeraars mogelijk goede zorg in te kopen voor hun verzekerden. Andere partijen zijn ActiZ en BTN (brancheorganisaties voor zorgondernemers), Sting en NBvK (kraamverzorgenden), IGZ (Inspectie), KNOV (verloskundigen), de Consumentenbond en het ministerie van VWS.


Bron: ZN