Meldingen HPV-vaccin aan Lareb geen redenen tot ongerustheid

Array

larebEr is de afgelopen weken onrust en debat geweest over nut en risico van de vaccinatie van jonge meisjes met het HPV-vaccin. Daarbij was er veel aandacht voor eventuele bijwerkingen van het HPV-vaccin.
Bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb zijn een aantal meldingen van bijwerkingen gedaan. Daarbij waren er geen ernstige bijwerkingen die konden worden toegeschreven aan het vaccin.

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb doet onderzoek naar alle in Nederland gemelde bijwerkingen van geneesmiddelen. Ook bijwerkingen van vaccins worden door Lareb verzameld en beoordeeld. Met het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM, dat het Rijksvaccinatieprogramma uitvoert, zijn afspraken gemaakt. Lareb en het RIVM wisselen alle meldingen van bijwerkingen uit. Op deze wijze vindt een zorgvuldige en onafhankelijke beoordeling van alle gemelde bijwerkingen plaats.
Lareb rapporteert aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Alle meldingen en bevindingen zijn openbaar en in te zien op de website: www.lareb.nl.

Lareb heeft als taak nog onbekende bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins zo snel mogelijk op te sporen, zodat zo nodig maatregelen genomen kunnen worden. Lareb draagt zo bij aan de veiligheid van en het vertrouwen in geneesmiddelen.

Bron: Lareb

2 thoughts on "Meldingen HPV-vaccin aan Lareb geen redenen tot ongerustheid"

 1. Wat is een bijwerking? Is dat een dikke arm, een half uur na de prik. Of een onduidelijke verlamming, zoals in Engeland enkele dagen na de vaccinatie. Het is bekend dat de registratie van bijwerkingen zeer subjectief verloopt want voor het publiek kunnen vaccinaties geen bijwerkingen hebben. Daarom stond de GGD nog geen twee uur na het overlijden van de 9-jarige Freek Hagoort al te rorpen dat dit niets met de inenting te maken had, voordat er enig onderzoek was gedaan. Het mag er niet zijn dus is het er niet. Door de “verklaring” van Lareb (althans die welke voor de buitenwereld gepubliceerd is) is het vertrouwen in de vaccinatie niet toegenomen. Er is de laatste weken door de autoriteiten zoveel gelogen dat alleen een werkelijk onafhankelijk, dus niet door de farma-lobby gesponsord of ingesteld instituut wellicht met een betrouwbaar resultaat naar buiten kan komen. De overheid heeft zich dermate gecompromitteerd dat zelfs dit Lareb verhaal (en we praten dus nog niet over de tweede en derde prikronde, waarbij in het buitenland de meeste ernstige bijwerkingen werden gemeld) met veel argwaan zal worden bekeken. Waardoor de meeste meisjes zich nog steeds niet door iPodlokkers en stickertjes zullen laten verleiden om als proefkonijn te worden ingeent!

 2. ter aanvulling

  In opdracht van de overheid registreert en beoordeelt het RIVM de mogelijke bijwerkingen van vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma. Ook de mogelijke bijwerkingen van de HPV-vaccinaties horen hierbij. In onderstaande tabel staat een overzicht van gemelde verschijnselen bij het RIVM, die na HPV-vaccinatie zijn opgetreden. De meldperiode loopt van 02-03-2009 tot en met 03-04-2009.Alle verschijnselen die bij het RIVM gemeld worden zijn in dit overzicht opgenomen. Hierbij  wordt geen rekening gehouden met het feit of de gemelde reactie ook werkelijk veroorzaakt wordt door de prik. Immers, niet alles wat optreedt ná een vaccinatie, wordt ook veroorzaakt door de vaccinatie.
  Verschijnselen na HPV-vaccinatie (meldperiode 2-3-09 t/m 3-4-09)

  Ziekterubriek:
   

                             

  Aantal:
   

  lokaal
   
  25

  koorts
   
  20

  malaise
   
  27

  maagdarmklachten
   
  13

  luchtwegklachten
   
  11

  huidverschijnselen
   
  14

  infectieziekte
   
  5

  menstruatieklachten
   
  3

  flauwvallen
   
  21

  neurologisch beeld
   
  5

  overig
   
  2

  aangehouden*
   
  16

  Totaal
   
  162

   
  * Dit zijn de meldingen die nog nader bekeken moeten worden. Zodra duidelijk is welke diagnose gesteld kan worden, zullen deze meldingen aangepast en in de tabel verwerkt worden.
  MeldgraadIn de meldperiode zijn 181.562 prikken toegediend. De meldgraad na 5 weken campagne is 9,4 gemelde reacties per 10.000 gevaccineerde meisjes. Ter vergelijking: tijdens de vaccinatiecampagne tegen meningokokken C was de meldgraad 5 per 10.000 gevaccineerde kinderen.
  ZiekenhuisopnamesOver de eerste 5 weken van de HPV campagne zijn er via de bijwerkingenregistratie 165 meldingen ontvangen, waaronder 3 ziekenhuisopnames. Bij 1 van deze opnames is er een mogelijk verband met de vaccinatie, bij de overige twee is dit verband onwaarschijnlijk.
  Acute incidentenDit zijn meldingen van gebeurtenissen die direct vóór of ná de prik op de priklocatie plaatsvinden.Het betreft tot nu toe 448 meisjes. Er vielen 144 meisjes flauw, de overigen voelden zich duizelig, zagen zwarte vlekken, waren misselijk e.d. Tijdens hun val hebben 11 meisjes zich bezeerd. In 4 gevallen zijn de meisjes door het aanwezige ambulancepersoneel verzorgd.De meldgraad van deze acute incidenten is 3,8 per 1.000 gevaccineerde meisjes. Ter vergelijking: tijdens de vaccinatiecampagne tegen meningokokken C was deze meldgraad2,3 per 1.000 gevaccineerde kinderen.

Comments are closed.

Recente artikelen