Delftse hygiëne onder de maat door verkeerde keuzes management

0
286

ziekenhuis-hygieneHet schoonmaakpersoneel van het Delftse Reinier de Graaf Gasthuis heeft opdracht om minder schoon te maken terwijl ander personeel die taken niet overneemt. Nog steeds wordt de focus in het beleid van het Reinier de Graaf bij de afdeling schoonmaak gelegd terwijl andere beroepsgroepen onvoldoende in de nieuwe plannen worden betrokken. In de aflevering van Zembla kwam duidelijk naar voren dat verpleegkundingen en ander personeel, op verpleegafdeling en OK, hygiene niet als kerntaken hebben. Er wordt door het management dus geen tijd voor personeel vrijgemaakt om toe te zien op hygiene of om hygienisch te kunnen werken. Er si dus een cultuuromslag nodig in dit ziekenhuis.  Personeel signaleert al langer problemen en noemt hun werkplek in het RDGG ronduit smerig maar er wordt weinig gedaan. In een aantal gevallen was in de uitzending van Zembla te zien dat kritiek van werknemers door manager niet eens serieus wordt genomen. Een kwalijke zaak. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaf vorig jaar al aan zich zorgen te maken over de nonchalance van ziekenhuizen wat betreft hygiene en infectiepreventie. Dit vormt onnodige risico’s voor patienten.

Het valt mij tegenwoordig op dat er zo ontzettend veel sierraden worden gedragen op verpleegafdelingen en op behandelafdelingen.  Bijna iedere verpleegster heeft ringen en een horloge’s om. Het is niet zo dat ziekenhuis bacterieen niet meer voorkomen. Wordt dit niet meer belangrijk gevonden? Er is namelijk sinds 1994 een wet in werking gesteld de HACCP.  Deze wet stelt onder andere dat werken met sieraden zoals:
Ringen, lange kettingen, oorbellen ( langer dan knopjes) en horloges, feitelijk gedragen mogen worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de zorg. Ook hier zie ik geen structureel beleid voor in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Juist sieraden zijn een broedplaats voor veel voorkomende bacterien. Deze wet moet allang zijn doorgevoerd in de instellingen echter vaak is dit niet zo.

Het belangrijkste doel van de afdeling Hygiene & Infectiepreventie is om infecties die kunnen ontstaan in het ziekenhuis te voorkomen.

De overheid eist dat ieder ziekenhuis in Nederland zorg draagt voor een goed hygiene en infectiepreventiebeleid. De afdeling Hygiene & Infectiepreventie zorgt voor de coördinatie en uitvoering hiervan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van landelijke normen en richtlijnen.

Werkzaamheden van de afdeling zijn onder andere:

 • Signaleren van situaties in het ziekenhuis die besmettingen in de hand werken
 • Opsporen, registreren en analyseren van ziekenhuisinfecties
 • Het onderzoeken op welke wijze infecties kunnen worden voorkomen
 • Het opstellen van richtlijnen en protocollen
 • Het ondersteunen van de verschillende afdelingen van het Ziekenhuis bij het invoeren van maatregelen om infecties te voorkomen en bestrijden
 • Geven van adviezen, voorlichting en scholing op het gebied van hygiene en infectiepreventie aan alle geledingen binnen het ziekenhuis

Hygienisten in het Reinier de Graaf ziekenhuis zouden zich bezig moeten houdenmet het voorkomen en bestrijden van infecties in de ruimste zin van het woord.Ondanks de zorgelijke beelden in Zembla hoeft het Reinier de Graaf ziekenhuis 9vooralsnog) niet bang te zijn voor een reprimande van de Inspectie. Die vertrouwt erop dat de situatie, zoals beloofd, verbetert.

De overheid eist dat ieder ziekenhuis in Nederland zorg draagt voor een goed hygiene en infectiepreventiebeleid. De afdeling Hygiene & Infectiepreventie zorgt voor de coördinatie en uitvoering hiervan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van landelijke normen en richtlijnen. Afdeling Hygiene heeft een signalerende taak voor managers in het ziekenhuis, die vervolgens zorg dragen voor het aanpassen van het beleid voor ALLE medewerkers om de hygieneprotocollen te handhaven. Zij hebben in het Reinier de Graaf ziekenhuis dus gefaald.

Werkzaamheden van de ziekenhuishygienisten zijn onder andere:

 • Signaleren van situaties in het ziekenhuis die besmettingen in de hand werken
 • Opsporen, registreren en analyseren van ziekenhuisinfecties
 • Het onderzoeken op welke wijze infecties kunnen worden voorkomen
 • Het opstellen van richtlijnen en protocollen
 • Het ondersteunen van de verschillende afdelingen van het Slingeland Ziekenhuis bij het invoeren van maatregelen om infecties te voorkomen en bestrijden
 • Geven van adviezen, voorlichting en scholing op het gebied van hygiene en infectiepreventie aan alle geledingen binnen het ziekenhuis

Hygienisten houden zich bezig met het voorkomen en bestrijden van infecties in de ruimste zin van het woord. Dit is dus onvoldoende gebeurd.