Eerste Wereld MS-dag op woensdag 27 mei

msOnderzoek naar kinderen met MS komt in internationale stroomversnelling
Op woensdag 27 mei vindt de eerste Wereld MS-dag plaats. Deze dag, op initiatief van de Multiple Sclerosis International Federation, zal voortaan ieder jaar op de laatste woensdag van mei plaatsvinden. Voor Nederland is de Stichting MS Research bij deze internationale koepel aangesloten. De internationale samenwerking tussen MS-wetenschappers is onlangs in een stroomversnelling gekomen door de lancering van een gezamenlijke en veelomvattende studie naar kinderen met multiple sclerose.

Het voornaamste doel van de Wereld MS-dag is meer aandacht te creeren voor  deze letterlijk zenuwslopende en nog ongeneeslijke ziekte en voor de MS-organisaties. Ook de werving van de noodzakelijke fondsen voor onderzoek, voorlichting en de belangenbehartiging van mensen met MS heeft hoge prioriteit. In totaal zullen in het kader van deze dag in 42 landen activiteiten worden georganiseerd. Zo beklimmen twee Amerikaanse vrouwen met MS de Mount Everest en zal in India een zo groot mogelijk menselijke keten worden gevormd.

In Nederland presenteert de Stichting MS Research samen met de MS Vereniging Nederland, MSweb en het Prinses Beatrixfonds op 27 mei in theater de Meervaart in Amsterdam de bijzondere en indringende theatervoorstelling Duet. Het toneelstuk is gebaseerd op het leven van de beroemde Britse celliste Jacqueline du Pré (1945-1987), die op het hoogtepunt van haar carrière werd getroffen door MS. Burgemeester Job Cohen van Amsterdam zal de avond inleiden.

Internationale studiegroep
In april van dit jaar zijn in Toronto vijftig wetenschappers uit verschillende disciplines bijeengekomen met het doel het onderzoek naar kinderen met MS een flinke impuls te geven. In deze speciale studiegroep is het MS Centrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam vertegenwoordigd. Het centrum wordt financieel ondersteund door de Stichting MS Research.

Tijdens deze bijeenkomst, die enige weken later nog een Europees vervolg had in Rotterdam, zijn de deelnemers een werkplan overeen gekomen waarvan de financiering overigens nog niet rond is. Meer samenwerking moet leiden tot betere zorg, verhoging van de kwaliteit en het tempo van het onderzoek en tot een toename van het begrip van kinderen met MS. Het internationale onderzoek, waaraan twintig landen meedoen, spitst zich toe op welke invloed omgevingsfactoren hebben op de oorzaken van MS bij kinderen.

Aan de orde komen onder andere de rol van het zonlicht en vitamine D; de blootstelling aan het Pfeiffervirus en de effecten van giftige stoffen als kwik, lood en sigarettenrook. In het onderzoek zullen ook genetische factoren aan bod komen en zullen eventuele verschillen per regio aandacht krijgen.

Het onderzoek heeft betrekking op kinderen tot achttien jaar. In Nederland richt het onderzoek zich op 185 kinderen die verschijnselen hebben vertoond die op MS zouden kunnen wijzen. De internationale studiegroep stelt dat onderzoek naar kinderen met MS ook tot een verbeterd begrip van MS in het algemeen leidt.