Theo Kralt en Frits Brink hebben toch Gouden handdruk gekregen bij Philadelphia

4
1834

Jaarverslag van Philadelphia openbaar
top-philadelphiaTheo Kralt en Frist Brink, de twee ontslagen bestuurders van Philadelphia hebben toch een forse vergoeding meegekregen. De financiele man, Theo Kralt, kreeg in oktober vorig jaar 328.000 euro mee, bestuursvoorzitter Frits Brink 219.000 euro. (zie pagina 87) De bedragen zijn uit het jaarverslag van Stichting Espria Philadelphia te halen. Beide heren hebben in 2008 beiden een half miljoen gekost. Brink heeft maar tot maart 2008 gewerkt en krijgt kennelijk toch nog 240.702 euro voor 2 maandjes werk. Voor zover je het werk kon noemen want vaak was hij niet aanwezig door zijn vele bijbanen. Ook blijkt uit de stukken dat de geruchten van de waarde van Egbertsduin blijken te kloppen, het is voor een miljoen opgenomen in de jaarstukken.

In 2008 heeft Philadelphia een verlies van 18,4 miljoen geleden:

 • een verlies geleden van 6,5 miljoen op zorgverlening
 • 0,6 miljoen is afgewaardeerd op het onroerend goed
 • 4 miljoen verlies op het kruiswerk West-Veluwe
 • 9 miljoen als reorganisatievoorziening om de ontstane puinhoop van mismanagement op te lossen
 • een verlies van 5,6 miljoen op bijzondere projecten

De bijzondere projecten zijn vooral de megalomane projecten zoals het kasteel, het zorghotel op Schiermonnikoog en alle andere exotische en weinig zorggerelateerde projecten. Philadelphia maakt ook nog melding van ‘nagekomen, niet voorziene baten’ ter waarde van 7,3 miljoen. Zonder die baten zou het verlies 25,7 miljoen zijn geweest.

En hetgeen we al verwachten wordt medio 2009 Philadelphia ontvlochten uit Espria (We tippen de dames en heren politici maar even. Dit gebeurd vast ergens in de zomer, juni/juli, zodat niet teveel mensen er naar kraaien) Espria gaat zelfstandig verder met een forse schuld.  Espria heeft 2008 met een verlies van vijf miljoen euro afgesloten. In wat er met alle panden die door Woonzorg zijn ingebracht als bruidsschat? We weten het niet maar we hebben voorgevoel. Het voorgenomen besluit van ontvlechting wordt voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen, ergens in juni of juli. Evean Groep en Woonzorg Nederland zullen gezamenlijk in Espria-verband verder gaan. Espria zal als zelfstandige organisatie verder  gaan onder de nieuwe bestuurlijke leiding van Greet Prins. Wat de rol van Bram Troots is, blijkt niet uit de plannen.In april 2008 fuseerde Philadelphia met de Evean Groep tot Espria. Troost stelde in zijn brief dat Philadelphia zich moet herbezinnen op zijn ambities.

De activiteiten van Philadelphia in de ouderenzorg worden afgestoten. Onderzocht wordt of deze onderdelen worden overgedragen aan de Evean Groep. Evean Groep en Woonzorg Nederland zullen zich onverminderd blijven inzetten voor het realiseren van projecten op het terrein van wonen, zorg en diensten.Evean Groep heeft over 2008 als enige een positief bedrijfsresultaat behaald van 13,2 miljoen euro. De verliezen van Philadelphia bracht Espria in de rode cijfers (5,1 miljoen).
Wij hebben nog veel vragen over de zaken die speelden in Philadelphia. Vragen om aanvullende informatie om het plaatje hier helemaal rond te krijgen. We hopen op tips van lezers. Voor tips kan men met ons contact opnemen.
 1. Wat gebeurd er of is er gebeurd met het klooster in Limburg?
 2. Klopt dat het dat een aannemer zowel de priveboerderij van Frits Brink heeft verbouwd die ook panden/projecten van Philadelphia heeft gebouwd/verbouwd?
 3. Wie weet welke aannemer Egbertsduin heeft gebouwd en of hier bijzonderheden over te melden zijn?
 4. Wie weet wat er met de lease-auto’s van de ontslagen bestuurders is gebeurd?
 5. Ook bestuurder Jules Bijl is in oktober 2008 afgetreden, wat was zijn ontslagvergoeding?
 6. Wat gebeurd er met de aangesloten stichtingen wiens bijzondere project niet zijn gerealiseerd?

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft als commissaris van Philadelphia Zorg vastgoedtransacties en een cultuuromslag goedgekeurd, die het concern aan de rand van de afgrond hebben gebracht. Dat blijkt uit de jaarrekeningen van de gehandicaptenzorginstelling en uit bronnen die het vertrouwelijke rapport van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) hierover kennen. De rol van Hirsch Ballin, van 1995 tot eind 2005 toezichthouder bij het concern, was tot nu toe onduidelijk. Opmerkelijk is dat de CDA’er nu werkt aan de Wet maatschappelijk ondernemen (WMO). Die regelt dat falende zorgtoezichthouders voortaan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Minister Klink van Volksgezondheid benadrukte onlangs de noodzaak van deze wet. In 2003 en 2004 besloot de directie, bestaande uit twee CDA-prominenten, dat Philadelphia moest groeien in het vastgoed. Hirsch Ballin keurde die omslag goed, samen met andere commissarissen.

4 REACTIES

 1. Mijn echtgenoot & ik kennen Frits Brink nog van z’n periode in een naburig plattelandsgemeente als een niet al te bekwame bestuurder maar wel als eentje die uitblonk in het sluiten van schimmige deals met de lokale bouwmaffia.
  *
  De twee bestuurders die vorig jaar na wanbeleid opstapten bij de instelling voor verstandelijk gehandicapten Philadelphia hebben ontslagvergoedingen ontvangen van 519.000 en 345.500 euro. Ook kregen ze nog maanden salaris doorbetaald. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2008 van moederorganisatie Espria. Philadelphia, dat 8.400 verstandelijk gehandicapten huisvest en verzorgt, kwam dat jaar in grote financiële en bestuurlijke problemen, maar ontliep een bankroet. Een groot deel van de bestuurders en commissarissen stapte op. Voormalig bestuursvoorzitter Frits Brink kreeg een ontslagvergoeding mee van 345.500 euro. Daarbovenop kreeg hij nog drie maanden extra salaris doorbetaald. Omdat hij per maand 20.000 euro verdiende, is dat 60.000 euro. De ontslagvergoeding van voormalig financieel bestuurder Theo Kralt is 519.000 euro. Daarbij is niet de 19.000 euro meegeteld die hij in november en december vorig jaar kreeg, hoewel hij al op 1 november vertrok. Hij bleef als adviseur verbonden aan Espria. Philadelphia stevende vorig jaar af op een faillissement. De leiding was bijna alleen bezig te fuseren en te groeien, concludeerde het College Sanering Zorginstellingen in januari na een onderzoek. Volgens dat rapport was de financiële kennis bij Philadelphia gering en de bureaucratie groot. Het college sprak over „bestuurlijke obesitas” en constateerde dat er was geknoeid met de jaarrekeningen. Philadelphia leed volgens het jaarverslag vorig jaar 18,4 miljoen euro verlies. Het nieuwe bestuur praat met banken over nieuwe leningen. Om het hoofd boven water te houden, verkoopt Philadelphia tientallen panden waarin verstandelijk gehandicapten wonen. Philadelphia (9.400 medewerkers) ging vorig jaar samen met thuiszorginstelling Evean en woningcorporatie Woonzorg Nederland in Espria. Vorige week kondigde de moederorganisatie aan Philadelphia weer af te stoten.

 2. @Hieke,U bent nog te bescheiden met uw berekening van de salarissen van de heren. Het arbeidsconflict is van dhr Kralt in april 2009 voor de rechter geweest. In oktober wordt de zaak afgesloten. Aannemelijk is dat zijn salaris tot die datum nog gewoon doorloopt. Dat zien we pas in de jaarrekening 2009 die in mei 2010 wordt gepresenteerd. Wie controleert het dan nog? Een jaar is lang en de mens kort van memorie.Goed ingelichte bronnen hebben zelfs melding gemaakt van een afzien van een proces door F Brink in ruil voor 2 jaar salaris, dus t/m 2010, gefiatteerd door good old boy Brinkman. Dan begint zijn pensioen n.l. Bovendien hebben de heren een regeling waarbij pensioen en ziektekostenafdrachten niet inclusief in hun salaris zitten, hetgeen gebruikelijk is bij salarissen boven ca € 115.000 maar ook nog apart worden betaald, dus is het totale saldo nog hoger.De leaseauto van dhr. Kralt komt terug, over de Audi A8 (prijs zie jaaroverzicht) is niets bekend. Douseurtje?

 3. COPY STENTOR:Bestuursrechter: rapport Philadelphia mag openbaarZUTPHEN – Het bezwaar tegen openbaarmaking van het vernietigende rapport over de oorzaak van de crisis bij Stichting Philadelphia Zorg is door de bestuursrechter in Zutphen afgewezen. Philadelphia zelf en de overkoepelende organisatie Espria maakten bezwaar omdat ze bang zijn dat er nog meer negatieve publiciteit over de de stichting wordt uitgestort. Bovendien zou openbaarmaking de concurrentiepositie van Philadelphia kunnen schaden.In januari is een samenvatting van het rapport vrijgegeven door staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook leden van de Tweede Kamer mochten het slechts inzien. Diverse partijen, waaronder deze krant, hebben via de Wet openbaarheid van bestuur gevraagd om de volledige versie. De minister kende dat verzoek toe, waarna Philadelphia/Espria in beroep ging en via een zogenaamde voorlopige voorziening (voorschot op de eindbeslissing) om schorsing van het besluit van de minister vroegen. Ook de ontslagen bestuurder Theo Kralt van Philadelphia tekende bezwaar aan. Hij is tegen openbaarmaking omdat de inhoud van het rapport volgens hem niet deugt.

Comments are closed.