Preferentiebeleid – Meest gestelde vragen en antwoorden

Array

Wat houdt het preferentiebeleid in?
mmapotheekPreferentie betekent letterlijk voorkeur. Bij gebruik van geneesmiddelen wil dat zeggen dat er (waar het kan) voorkeur is voor lager geprijsde geneesmiddelen. Univé VGZ IZA Trias kan hierbij geneesmiddelen ‘aanwijzen’ die voor vergoeding in aanmerking komen. We bepalen voor een aantal middelen dat wanneer geneesmiddelen uit precies dezelfde werkzame stof bestaan, alleen het goedkoopste geneesmiddel vergoed wordt.

Hoe werkt het preferentiebeleid?
We geven alle leveranciers de kans om met de laagste prijs “preferent” voor hun product te worden. Preferent betekent dat het middel door Univé VGZ IZA Trias wordt vergoed, “Niet-preferent” wordt dus niet vergoed tenzij er sprake is van medische noodzaak. Om de leveranciers van het medicijn met de laagste prijs afzetgarantie te bieden, worden voor een vastgestelde periode alleen die medicijnen door ons vergoed.

Waarom is het preferentiebeleid noodzakelijk?
De geneesmiddelenkosten stijgen voortdurend. De laatste jaren met ongeveer 6% per jaar. De zorgverzekeringswet geeft zorgverzekeraars de mogelijkheid om de kosten van geneesmiddelen enigszins in de hand te houden. Bij geneesmiddelen met precies dezelfde werkzame stof, is het toegestaan alleen de laagst geprijsde geneesmiddelen te vergoeden. Zorgverzekeraars kunnen dat in de polisvoorwaarden regelen. Het preferentiebeleid helpt de kostenstijgingen binnen het zorgstelsel beperkt te houden.

Hoe ziet het preferentiebeleid eruit?
Univé VGZ IZA Trias voert sinds 1 juli 2005 samen met 6 andere zorgverzekeraars preferentiebeleid voor de cholesterolverlagers met de stof simvastatine en pravastatine en de maagzuurremmer met de stof omeprazol blijft bestaan.

Vanaf 1 juli 2008 heeft Univé VGZ Trias dit gezamenlijke preferentiebeleid individueel uitgebreid met de volgende middelen:
alendroninezuur, alfuzosine, amlodipine, captopril, ciprofloxacine, citalopram, caritromycine, codeine, enalapril, ethinylestradiol-levonorgestrel, finasteride, fluoxetine, fluvoxamine, fosinopril, gliclazide, glimepiride, ibuprofen, lansoprazol, lisinopril, metformine, metoprolol, mirtazapine, ondansetron, paroxetine, perindopril, quinapril, ramipril, ranitidine, risperidon, sertraline, sumatriptan, tamsulosine, en tolbutamide.

Per 1 juni 2009 is het individuele preferentiebeleid van Univé VGZ IZA Trias uitgebreid met de volgende middelen: amoxicilline, amoxicilline/clavulaanzuur, bicalutamide, diclofenac, fentanyl, fluticason, naproxen, oxycodon, pantoprazol, ropinirol, sotalol en venlafaxine.

Voeren alle labels van Univé VGZ IZA Trias preferentiebeleid?
Nee, IZA-gemeenten en Cares NV voeren geen preferentiebeleid. Alle overige labels wel.

Zijn er nog meer zorgverzekeraars die een preferentiebeleid voeren?
Univé en VGZ voeren dit beleid al sinds 1 juli 2005 samen met 6 andere zorgverzekeraars voor
cholesterolverlagers met de stof Simvastatine of Pravastatine en de maagzuurremmers met de stof Omeprazol. Trias is per 1 januari 2008 aangesloten.
Vanaf 1 juli 2008 heeft Univé VGZ IZA Trias dit beleid uitgebreid met een aantal andere geneesmiddelen. Per 1 juni 2009 heeft Univé VGZ IZA Trias dit beleid opnieuw uitgebreid. Er zijn meerdere zorgverzekeraars die ook hebben besloten dit beleid individueel uit te breiden, maar niet allemaal met dezelfde middelen.

Bepaalt Univé VGZ IZA Trias nu welke medicijnen ik krijg?
Univé VGZ IZA Trias bepaalt nooit welke geneesmiddelen (welke stof) u nodig heeft. Dat doet uw voorschrijvend arts. Univé VGZ IZA Trias maakt alleen een keuze in geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof op basis van prijs. Univé VGZ IZA Trias selecteert de middelen met de laagste prijs. Deze zullen worden aangewezen voor vergoeding.

Wat wordt vergoed?
U hebt altijd recht op vergoeding van de werkzame stof die uw arts u voorschrijft. Een  preferent middel wordt volledig vergoed. Een niet-preferent geneesmiddel wordt alleen volledig vergoed als de arts het gebruik van het niet-preferente geneesmiddel medisch noodzakelijk vindt. In andere gevallen moet u de kosten van het te dure geneesmiddel geheel zelf betalen.

Wat betekent het preferentiebeleid voor mij als gebruiker?
Als u een van de geneesmiddelen gebruikt die onderdeel zijn van het preferentiebeleid, kan het zijn dat u bij de apotheek of apotheekhoudend huisarts een ander merk/doosje meekrijgt dan u gewend was. Omdat de werkzame stof hetzelfde is, kunt u zonder problemen overstappen op geneesmiddelen van de ene naar de andere leverancier. U helpt zo mee de gezondheidszorg betaalbaar te houden, zonder dat dit ten koste gaat van uw gezondheid.

Is de kwaliteit en veiligheid van de goedkopere geneesmiddelen even goed als die van de duurdere?
Ja, de preferente geneesmiddelen bevatten dezelfde werkzame stof als de geneesmiddelen die u tot nog toe gebruikt heeft. Mogelijk zitten er andere zogenaamde hulpstoffen in (de extra toevoegingen, die nodig zijn om een tablet te maken). Deze hulpstoffen hebben geen effect op de werkzaamheid van de tabletten. Verder worden al deze geneesmiddelen voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt streng gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn dus zonder meer veilig te gebruiken en van goede kwaliteit.

Wat als ik meer baat heb bij het duurdere middel?
De arts mag voorschrijven wat hij of zij noodzakelijk vindt. Als de arts het medisch noodzakelijk vindt, mag deze een duurder product van een andere fabrikant voorschrijven. In afwijking van de bepalingen in het Reglement farmaceutische zorg hoeft niet voorafgaand aan de aflevering van dit product toestemming aan de zorgverzekeraar te worden gevraagd. De arts moet aangeven op het recept dat er sprake is van medische noodzaak. De arts kan dit doen door de aanduiding ‘MN’ op het recept te zetten. In de praktijk gebeurt dit weinig omdat er ook zelden een medische noodzaak is voor dat duurdere geneesmiddel. Er zit immers dezelfde werkzame stof in.

Wat krijg ik vergoed als ik toch voor het duurdere middel kies?
U hebt altijd recht op vergoeding van de werkzame stof die uw arts u voorschrijft. Een preferent geneesmiddel wordt volledig vergoed. Dit is dus het middel met de laagste prijs. Een duurder geneesmiddel wordt alleen volledig vergoed als de arts het gebruik van het niet-preferente geneesmiddel medisch noodzakelijk vindt. De arts dient dan de aanduiding ‘MN’ of ‘Medische Noodzaak’ op het recept te plaatsen. In andere gevallen moet u de kosten van het te dure geneesmiddel geheel zelf betalen.

Zien de geneesmiddelen er anders uit?
Zeker is dat de verpakking (het doosje) verschillend is. U kunt het oude en nieuwe doosje vergelijken door te bekijken of op beide doosjes “WERKZAME STOF” staat. Is dat het geval dan hebt u het goede geneesmiddel meegekregen. Is dit niet hetzelfde, neemt u dan contact op met uw apotheker of apotheekhoudend huisarts.

Is mijn huisarts en/of specialist op de hoogte van dit beleid?
Met de huisartsen en specialisten is de afspraak gemaakt dat zij de naam van de werkzame stof die u nodig heeft, op het recept schrijven. De apotheker kan u dan het goedkoopste geneesmiddel afleveren.

Is mijn apotheker of apotheekhoudend huisarts en voorschrijver op de hoogte van dit beleid?
De apothekers, apotheekhoudende huisartsen en voorschrijvers zijn geïnformeerd door Univé VGZ IZA Trias. Meer informatie over het preferentiebeleid en de overzichten met preferente of aangewezen middelen kunnen zij terug vinden op www.unive.nl/zorgaanbieders.

Leidt het preferentiebeleid ook tot resultaten?
Omdat ook een aantal andere zorgverzekeraars dit doen, loopt de besparing voor heel Nederland inmiddels in de honderden miljoenen euro’s. Dit beleid is succesvol zonder dat uw behandeling daar nadeel van ondervindt. U krijgt immers gewoon het geneesmiddel met de werkzame stof die uw arts u voorschrijft. Met de uitbreiding van dit beleid door Univé VGZ IZA Trias verwachten we dat deze besparing met miljoenen euro’s zal toenemen.

Wat zijn de voordelen voor de verzekerde van dit preferentiebeleid?
Univé VGZ IZA Trias is op zoek naar mogelijkheden om de voordelen aan onze verzekerden te gunnen.
Daarnaast zal door het preferentiebeleid uw maximale eigen risico minder snel bereikt worden.
Dit soort maatregelen helpen om stijging van de zorgkosten in zijn geheel en daarmee ook van uw premie in de hand te houden.

Wat als mijn apotheker niet wil meewerken?
Uw apotheker en apotheekhoudend huisarts zijn verplicht een voorkeursgeneesmiddel aan u mee te geven, want zij moeten aan u leveren wat in overeenstemming is met de polisvoorwaarden van Univé VGZ IZA Trias. Soms kan het voorkomen dat een apotheker aangeeft dat u het geneesmiddel zelf moet betalen en geeft u bijvoorbeeld een nota mee. Dit is niet de bedoeling. U kunt in dat geval contact opnemen met Univé VGZ IZA Trias, die vervolgens uw apotheker of apotheekhoudend huisarts hierop aan zal spreken. U zélf mag daarvan nooit de dupe zijn. Zoals gezegd kan betaling door u alleen aan de orde zijn als u zelf wil dat u een niet-preferent geneesmiddel meekrijgt, terwijl daar geen steun voor is van uw arts en sprake is van medische noodzaak.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen