Canadese spoedzorg hanteert piekprotocollen

piekenDe Canadese Spoedeisende Hulpafdelingen werken niet goed. Nederland kan daarvan niet veel leren. Ten eerste zijn de SEH’s aldaar overvol. Dat komt omdat de acute zorg door huisartsen onvoldoende functioneert. Men kent in Canada nauwelijks huisartsenposten. Na kantoortijd moet men maar naar de SEH. Ten tweede vindt binnen de ziekenhuizen vaak dubbelwerk plaats.

Ik kreeg het voorbeeld voorgeschoteld van een patient met een blindedarmontsteking. Eerst stelt de SEH-arts de diagnose en besluit tot opname. Een chirurg doet zijn werk overnieuw. Intussen wacht de patient gemiddeld 4,5 uur op de SEH op die chirurg na diagnosestelling door de SEH-arts.

Om deze wantoestanden tegen te gaan heeft de regering van Alberta twee maatregelen bepleit, zo betoogde dr. Grant Innes, hoogleraar spoedeisende geneeskunde te Calgary tijdens een college op 15 juni. Hij hield zijn voordracht tijdens een studiereis van 31 Nederlandse en Zwitserse ervaren professionals, zorgonderzoekers en zorgmanagers naar de Albertaanse miljoenensteden Calgary en Edmonton. Die reis vond plaats van 13 tot en met 20 juni en stond onder leiding van ondergetekende.

Grant Innes deed twee beleidssuggesties die ook voor Nederland interessant zijn. Ten eerste pleitte hij voor piekprotocollen, waarbij SEH’s van ziekenhuizen samenwerken en bij topdrukte patienten naar elkaar doorverwijzen. Dat kan gebeuren ondersteund door IT, die burgers online informeren over de wachttijden per SEH. Ten tweede pleitte Innes ervoor dat professionele organisaties van bijvoorbeeld huisartsen, psychiaters en verloskundigen hun verantwoordelijkheid nemen en zelf hun eigen spoedzorg organiseren.

De PPP’s van treft u binnenkort aan op website www.integratedcare.eu.Tot zover dit bericht.

Op vrijdag 18 september vindt het negende nationale congres over recente ontwikkelingen in de spoedzorg plaats op de Universiteit Utrecht. Aan de orde komen onder meer bovenstaande suggesties van Grant Innes en de stroomlijning van de zorgverlening binnen het ziekenhuis, wanneer eenmaal op de SEH de diagnose is gesteld en besloten is tot opname. Wilt u naar dit congres met 20 (!!) verschillende workshops en vooraanstaande plenaire inleiders uit binnen- en buitenland? Wilt u in één dag alles weten over spoedzorg in Nederland en elders? Surf dan naar www.integratedcare.nl en klik door op nascholing, lees de brochure en meld u aan. Tal van onderzoekers, beleidsmakers, projectleiders en ervaren zorgverleners gingen u voor.
Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen