E-Health krijgt grote nadruk in Canada

hulp-op-afstandCanada is een dunbevolkt land met grote afstanden voor patienten en hun artsen. In de winter is het er erg koud en zijn de wegen moeilijk begaanbaar voor ambulances. Om die reden tracht dit land met behulp van zorg-op-afstand ofwel e-health het reizen van patient en arts ten behoeve van diagnostiek en behandeling terug te dringen.

Iedere voorziening in een ruraal gebied beschikt daartoe over een kamer voor videoconferenties en interactieve televisie uitzendingen via het internet. Die is bijvoorbeeld beschikbaar voor CVA zorg op afstand in het Telestrokecenter in het Foot Hill Medical Centre te Calgary. Neurologen aldaar overleggen via een videoconfentie met huisartsen honderden kilometers verderop over het al dan niet inzetten van trombolyse. Dat gebeurt op basis van vooraf toegezonden CT-scans en röntgenfoto’s.

Een ander prachtig voorbeeld is het centrum voor tele-psychiatrie in Ponoka, een gehucht op 150 kilometer afstand van Calgary en Edmonton. Daar vinden intakegesprekken en vervolgconsulten plaats via screen-to-screen contacten tussen psychiaters en patienten. Geluid en beeld lopen er nog niet helemaal synchroon, maar dat went wel.

Tenslotte meld ik de uitstekende, gratis telefonische hulpverlening die Health Link aan de bevolking van Alberta aanbiedt. Deze overheidsorganisatie is dag en nacht beschikbaar, geeft informatie en doet zo nodig triage voor ambulancezorg, huisartsenzorg en SEH’s. Op website www.intergatedcare.eu staan binnenkort de PPP’s over deze e-health projecten. Tot zover dit bericht.

Op vrijdag 18 september vindt het negende nationale congres over recente ontwikkelingen in de spoedzorg plaats op de Universiteit Utrecht. Aan de orde komen onder meer bovenstaande toepasingen van e-health, die meestal spoedeisende hulpvragen betreffen.

Wilt u naar dit congres met 20 (!!) verschillende workshops en vooraanstaande plenaire inleiders uit binnen- en buitenland? Wilt u in één dag alles weten over spoedzorg in Nederland en elders? Surf dan naar www.integratedcare.nl en klik door op nascholing, lees de brochure en meld u aan. Tal van onderzoekers, beleidsmakers, projectleiders en ervaren zorgverleners gingen u voor.
Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen