Huisartsen van start met Preventieconsult

0
247

Deze maand is in 8 huisartsenpraktijken de pilotfase gestart van het zogeheten ‘PreventieConsult’ voor cardiometabole aandoeningen. Het PreventieConsult moet tegenwicht bieden aan de ongerichte zelftests en gezondheidschecks die nog steeds aan populariteit winnen. Daarnaast maakt het preventie van hart- en vaatziekten beter bereikbaar voor groepen die tot op heden meestal buiten de boot vielen, zo zegt de woordvoerder voor het project, de Leidse hoogleraar en huisarts Pim Assendelft.

Het consult is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), samen met de Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetesfonds en de vereniging van arbeids- en bedrijfsgeneeskundigen, de NVAB. Verzekeringsmaatschappij Achmea treedt op als sponsor. De verwachting is dat andere verzekeraars zich binnenkort zullen aansluiten.

De pilot
In de pilotstudie test men een nieuwe NHG-standaard voor cardiometabool risico; het is de bedoeling dat de studie de eerste helft van volgend jaar resulteert in een definitieve versie van de standaard. Ook bekijkt men hoe de huisarts het consult het best kan inrichten om het meeste profijt te geven.

Het consult
Het PreventieConsult komt niet in de plaats van een complete gezondheidscheck, maar moet allereerst mensen die zich zorgen maken – of zouden moeten maken – over hun gezondheid beter opvangen. Via een vragenlijst wordt het risicoprofiel bepaald, en aan de hand daarvan zet de huisarts al dan niet een behandelplan op, conform de NHG-standaarden.

Een patient kan zelf om het PreventieConsult vragen of de huisarts kan het een patient aanbieden. Later zal het wellicht ook via bedrijfsartsen, consultatiebureau-artsen of andere eerstelijnszorgverleners worden aangeboden.

Bron: NTvG