Wetenschappelijk illustrator Iris Post

0
1280

cochleair-implantaatIris Post is de eerste wetenschappelijk illustrator in Nederland die de titel “Master of Scientific Illustration” heeft behaald aan de Hogeschool Zuyd/Universiteit Maastricht. Zij maakt als zelfstandig illustrator afbeeldingen van het hoogste niveau die gebruikt worden in de bio-medische wetenschap en werkt in opdracht voor universiteiten, ziekenhuizen, musea, wetenschappelijke uitgeverijen etc. Ook voor afstuderende promovendi en voor privé personen werkt zij in opdracht. Zij maakt zowel zeer gedetailleerde en wetenschappelijk verantwoorde illustraties als posters.De technieken die zij hiervoor gebruikt kunnen tonaal, kleur, driedimensionaal en in lijn zijn, volledig naar de wens van de client.

De wetenschappelijk illustrator is een specialist die zich bezig houdt met het visualiseren van onderwerpen die betrekking hebben op de natuurwetenschappen. Hij beschikt daartoe over een breed scala van beeldende middelen en heeft een ruime theoretische en praktische achtergrond. Hij is in staat zelfstandig en methodisch onderwerpen te bestuderen en vorm te geven en is bovendien in staat te communiceren met opdrachtgevers en experts uit de verschillende wetenschappelijke disciplines. Het werkgebied van de wetenschappelijk illustrator is uitgebreid.

A scientific illustrator specialises in visualising subjects pertaining to the life sciences, using a considerable range of techniques. The illustrator will be capable of working independantly, studying ans designing subjects for communication to clients and specialists from all fields of science. The profession of scientific illustrator offers a wide range of opportunities .

Iris Post is the first scientific illustrator in the Netherlands who obtained the title “Master of Scientific Illustration” at the Post Graduate Course in Scientific Illustration, being a cooperation between the Academy of Fine Arts and the Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University. She makes images of the highest quality as independent illustrator which are used in bio-medical science and she works as a free-lance practitioner for universities, hospitals, museums, scientific publishers etc. Also for graduating promovendi and for private persons she works as free-lance scientific illustrator. She makes very detailed scientifically justified illustrations and posters. Techniques which she can use for the illustrations are tonal, colour, threedimensional and black an white line drawings, entirely to the wish of the client.

L’illustrateur scientifique est un spécialiste qui a pour tâche de reproduire des objects ayant traits aux sciences naturelles. Il dispose d’un grand nombre de capacités artistiques et possède des connaissances étendues tant sur le plan théorique que pratique. Il doit être capable d’ étudier des objects de façon méthodique et autonome et de leur donner forme. De plus il doit éprouver aucune difficulté à communiquer en termes techniques avec ses employeurs et avec les experts des différents disciplines scientifiques. Le travail de l’illustrateur scientifique touche à un grand nombre de domaines.
Iris Post est le premier Illustrateur Scientifique des Pays-Bas qui a obtenu son titre ‘Master in Scientific Illustration’ à la formation Postgraduate Course of Scientific Illustration, une coopération entre l’Institut Supérieur Zuyd et l’Université de Maastricht, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, département d`Anatomie/Embrologie. Elle fait des illustrations d’un niveau très élevé en tant qu’illustrateur indépendant qui sont utilisées dans la science (bio)médicale pour les universités, les hôpitaux, les musées, les éditions scientifiques etc. Pour les soutenants des thèses elle fait des illustrations pour la thèse de doctorat scientific (bio) médicale. Le travail de l’illustrateur scientific est très détaillée, les illustrations des suject médicaux sont exactement visualisé. Iris possède la capacité d`effectuer des recherches indépendantes. Dans cette profession, on utilise des différents techniques; tonales, couleurs, dessin en lignes, à l`ordinateur et à la main, tout dépendant du client.

Der wissenschaftliche Illustrator ist ein Spezialist, der Themen aus dem naturwissenschaflichen Bereich visualisiert. Er verfügt über ein breites Spektrum an visualisierenden Hilfsmitteln und über einen breiten theoretischen und praktischen Hintergrund. Er kann selbständig und methodisch Themen erforschen und gestalten. Er ist ausserdem in der Lage, mit Auftraggebern und Experten aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen zu kommunizeren. Der Tätigkeitsbereich eines wissenschaftlichen Illustrators ist sehr umfassend.
Iris Post ist der erste wissenschaftliche Illustrator in den Niederlanden, der den Titel “Master of Scientific Illustration” zur Hochschule Zuyd/Universität Maastricht erhalten hat.
Sie erstellt als unabhängiger Illustrator Darstellungen auf höchstem Niveau, die in der bio-medizinischen Wissenschaft verwendet werden. Sie arbeitet im Auftrag von Universitäten, Krankenhäusern, Museen, wissenschaftlichen Verlegern usw. Sie erstellt sehr ausführliche und wissenschaftlich fundierte Abbildungen und Poster und arbeitet ebenfalls im Auftrag für graduierende Promovenden und Privatpersonen. Die Techniken die sie für diese Abbildungen verwendet, können tonal, farbig, dreidimensional und schwarz/weis in Linie sein – je nach Klientenwunsch.

Iris Post
Bio Medical Illustrations
Van der Merckstraat 15
3295 XW ´s-Gravendeel
+31 (0)6 81483143
iris_post@yahoo.com
www.irispost.eu