Rik Hogenakker werpt nieuw licht op autisme met zijn hypothese “DIOP”

rvdesapo3a-foto20procrikhogeErvaringsdeskundige Rik Hogenakker werpt nieuw licht op de raadsels van autisme: presentatie in boekvorm van zijn hypothese ´DIOP` na zeven jaar studie.
Deskundigen kijken afwachtend toe. Uitgeverijen durven het nog niet aan. Daarom besloot Rik Hogenakker zijn onderzoeksrapport in eigen beheer als boek uit te geven. Zo´n zeven jaar heeft hij eraan gewerkt. Het resultaat is een stevig manuscript: 418 bladzijden op A4-formaat. Vanaf september 2009 is de integrale tekst van zijn onderzoeksrapport verkrijgbaar. De titel van het boek is: ´Autisme en de psyche van het onbewuste`. Rik ziet namelijk in de vroege verstoring van onbewuste hersenprocessen de kernfactor van autisme. Zijn hypothese heet daarom DIOP: ´Differente Informatie van de Onbewuste Processen`. In zijn boek beschrijft hij hoe hij aan die hypothese komt. Daarnaast demonstreert hij de kracht van DIOP. Allerlei kenmerken van autisme kunnen er eenvoudig mee worden verklaard.

Het boek ´Autisme en de psyche van het onbewuste`
Vanaf september 2009 is het onderzoeksrapport ´Autisme en de psyche van het onbewuste` als digitaal boek beschikbaar. De auteur, Rik Hogenakker, kreeg in oktober 2002 een diagnose; er waren aanwijzingen voor autistische trekken. Hij was 50 jaar en voelde zich al vanaf zijn tienertijd geremd door iets ongrijpbaars. Naast de voorzichtige diagnose ging hij ook zelf op onderzoek. Zijn probleemanalyse werd een complete studie. Al schrijvend kreeg hij geleidelijk meer zicht op de symptomen die hem plaagden. Er gingen veel denksessies voorbij, voordat hij een sluitend analytisch beeld had van deze beperkingen. Toen kwam de vraag of dat beeld ook kon worden gebruikt bij andere mensen met autisme. Opnieuw haalde hij de handboeken erbij. En zijn analyse bleek steekhoudend; dankzij een eenvoudig basisdenkbeeld over autisme vielen allerlei stukjes van de puzzel op hun plaats. Een elementair idee groeide uit tot een hypothetisch boekwerk: ´Autisme en de psyche van het onbewuste`.

Differente informatie van de Onbewuste Processen (DIOP)
Centraal in het boek staat de hypothese DIOP: ´Differente Informatie van de Onbewuste Processen`. De afkorting verwijst ook naar het begrip dioptrica: de leer van de (symbolische) breking van het licht. Oudere gezaghebbende theorieen over autisme passen in een ´verticale` kolomstructuur. Daarbij legt men het kernprobleem ergens in een specifieke vaardigheidskolom. Het schort bijvoorbeeld aan Theory of Mind, aan Executieve Functies, aan Centrale Coherentie. Zo´n kolom loopt dan als het ware uit in het gedrag dat typerend is voor autisme. De hypothese DIOP gaat juist uit van een `horizontale` structuur, die uit twee lagen bestaat: de (diepere) onbewuste hersenprocessen en de (hogere) bewuste hersenprocessen. DIOP stelt dan in het kort het volgende.
– Autisme ontstaat door aangeboren of vroege verstoringen van onbewuste hersenprocessen.
– Deze verstoringen kunnen deels worden gecompenseerd door bewuste hersenprocessen.
– De feitelijke compensatie hangt sterk af van de in aanleg aanwezige bewuste begaafdheid.
In deze hypothese combineert Rik Hogenakker drie minder gebruikelijke aspecten van autisme: de rol van begaafdheid (1), de indruk dat autisme vaak samengaat met ´nadenken` in plaats van ´aanvoelen` (2), en het gegeven van het vaak trage denken en handelen (3). DIOP verklaart allerlei kenmerken van autisme helder en consistent. In het onderzoeksrapport ´Autisme en de psyche van het onbewuste` beschrijft Rik zijn speurtocht, toont onderbouwde voorbeelden en werkt aanvullende ideeen uit.

Flexibele vorm van publicatie
Nu is dit onderzoeksrapport als digitaal boek beschikbaar. Een verzoekje per e-mail naar [email protected] is voldoende, om meer informatie over het boek en over de hypothese DIOP te krijgen. Aan de hand van deze info kan men ook naar eigen keuze hoofdstukken, delen, of het hele boek bestellen; flexibiliteit is een belangrijk kenmerk van deze uitgave in eigen beheer. Een tweede kenmerk is, dat de uitgever alle ontvangen bestellingen als digitale (pdf-)bestanden levert. Er is dus sprake van een e-boek. Dat heeft veel voordelen. Het werkt snel, het spaart papier en het publicatieproces is eenvoudiger en goedkoper. Geïnteresseerden merken dat aan de kosten, zeker als ze selectief enkele hoofdstukken eruit pikken. Opbrengsten uit de publicatie van dit boek maken weer vervolgactiviteiten mogelijk.

5 thoughts on "Rik Hogenakker werpt nieuw licht op autisme met zijn hypothese “DIOP”"

 1. Je kan je de vraag stellen waarom een kind van twee jaar last heeft van onbewuste processen. Je kan evengoed stellen dat kanker wordt veroorzaakt door een aanhoudende negatieve gedachtengang die gematerialiseerd is. De eerste stelling is een extrapolarisering van het cognitieve en het tweede van het spirituele. Bieden zijn schuld-inducerend, iets dat mensen met autisme best kunnen missen. Er zijn honderden psychologische modellen die de waarheid hebben verkondigd. Het verbaasd me niet dat iemand met autisme zijn heil zoekt in een cognitief model, dat is veilig en moduleerbaar. Helaas de waarheid is breder, gelukkig maar.

 2. Peter,

  ik ben me er van bewust dat ik mijn nek uitsteek. Bedankt voor je reactie; zo kan ik alvast een beetje wennen…

  Een paar kanttekeningen.
  Extrapolatie vanuit het (verstandelijk) cognitieve is niet aan de orde; zie het eerder andersom.
  Verder: de hypothese DIOP is breder dan je denkt, het gooit het theoretische harnas rond autisme juist open. Er is zoveel diversiteit in het spectrum; daarover denken we hetzelfde.

  Rik Hogenakker

 3. Ik vind het een interessante gedachte waar ik me de komende tijd zeker eens in zal verdiepen. Ik zeg dit als vader van een autistisch jongetje. Je bent toch steeds op zoek naar antwoorden en de huidihe theorieen en denkbeelden over autisme vind ik op de op de een of de andere manier niet bevredigend.

  Will-Jan

 4. … de raadsels van autisme? Er zijn helemaal geen raadsels. Is het een raadsel dat je bent zoals je nou eenmaal van nature bent geboren? Nee toch?

  Probleem? Wat typisch om weer dat probleem-woord aan te halen als het over autisme gaat. Voor wie is “autisme” een probleem? Toch vooral voor de omgeving! Waarom toch steeds hetzelfde probleem-denken als het over autisme gaat?

  Nieuw licht op autisme? Ik dacht het niet. Mooie woorden, nog mooiere illusies. Bezigheidstherapie. Dat is wat dit is. Niet-autistische mensen zijn erg gevoelig voor suggestie en illusies want hun wereld is gebaseerd op fantasie, invulling, veronderstellingen, enz. Daar wordt handig gebruik van gemaakt om geld mee te verdienen.

  Rik ziet namelijk in de vroege verstoring van onbewuste hersenprocessen de kernfactor van autisme: wat staat hier eigenlijk? Wat zijn precies onbewuste hersenprocessen en waarom zouden die worden “verstoord”? Is dit niet een soort geforceerd gekunstel, gebaseerd op de veronderstelling dat autisme vooral wordt gezien als kommer en kwel en op de veronderstelling dat voor alles wat als afwijkend wordt gezien een “verklaring” moet worden gezocht?

  Is gewoon accepteren niet logischer dan trachten te verklaren wat niet te verklaren valt? Wat wordt er hier eigenlijk verklaard? Is het geen illusie dat dit DIOP-theorema ineens iets zou verklaren over de fantasie die men autisme noemt? Autisme is en blijft vooral een fantasie in de hoofden van DSM-IV-aanhangers. Waar praten “wetenschappers” met elkaar over tijdens een autismecongres? Praten ze over jouw ervaringswereld als persoon met de diagnose “autisme”? Ik dacht het niet. Ze praten over de fantasie “autisme” die ze met elkaar delen. Wat is de link tussen die fantasie en mijn ervaringswereld? … Kortom: wat is het nut ervan en voor wie?

  Kenmerken van autisme verklaren: dat slaat op datgene dat het minst kenmerkend is voor autisme, namelijk het uitwendig waarneembare gedrag.

  Wie wordt hier beter van? Mmm …

  1. Beste Robert,

   Bedankt voor je reactie; je weet je visie heel stellig neer te zetten. Voor mij een aanwijzing dat mensen goed in staat zijn om een eigen afweging te maken, ook over deze hypothese en het boek. Dat geldt natuurlijk nog meer wanneer ze er vooraf uitgebreide en kosteloze informatie over kunnen krijgen. En dat kan, via het genoemde e-mailadres. Dus grijp je kans.

   Veel vraagpunten die jij noemt, komen trouwens in het boek uitgebreid aan de orde: de hypothese zelf, de onderbouwing er van, de probleemervaring, de DSM-IV, kritische noten bij deze DSM-IV, enz. enz. Dat je met onbewuste hersenprocessen niet zo goed uit de voeten kunt, is niet zo vreemd. Het gaat om een onderzoeksgebied in ontwikkeling. Ook juist daarom heb ik dit boek geschreven. De tijd lijkt rijp om eens goed te kijken naar een verband tussen autisme en dit nieuwe terrein. Ter introductie is er veel aandacht in het boek voor het menselijk onbewuste.

   Je stelt terecht de kwestie aan de orde of je altijd maar het stempel autisme moet gebruiken, of ook gewoon kunt zijn wie je bent. Een spanningsveld waar ik zelf ook tegenaan loop. Sterker nog, het is één van de redenen waarom ik met dit boek ben begonnen. In de eerstvolgende uitgave van Engagement (NVA, omstreeks eind oktober 2009) komt waarschijnlijk een artikel hierover te staan, die verband houdt met de hypothese DIOP.

   Verder prikkelt jouw reactie de nieuwsgierigheid naar je persoonlijke verhaal en achtergrond. Wat dat betreft zijn we het eens. Ook ik zie graag meer aandacht voor het individu, die nu vaak verdwijnt in de mist van wetenschappelijke definities.

   En als laatste: jouw suggestie dat ik beter word van het schrijven van mijn boek, klopt helemaal. Alleen op een heel andere manier dan jij voorzichtig tussen de regels door aangeeft.

   Rik Hogenakker

Comments are closed.

Recente artikelen