Spoedzorg is nutsvoorziening

0
382

spoedpostHet aanbieden van spoedzorg door ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en andere zorgaanbieders is een openbare nutsvoorziening, net zoals brandweer en politie. Daar passen geen concurrentie en marktwerking. Daar gaat het alleen om waarden als professionele triage, diagnostiek en behandeling en om bereikbaarheid, snelheid, kwaliteit en doelmatigheid.

Woorden van deze strekking sprak Marjolein Verstappen aan het begin van het congres Recente Ontwikkelingen in de Spoedzorg dat het Julius Centrum op vrijdag 18 september organiseerde. Verstappen is lid van de Raad van Bestuur van AGIS Zorgverzekeringen. Aan het congres namen 280 personen deel. In twintig workshops, vier plenaire lezingen en een plenair beleidsdebat kwamen vele recente ontwikkelingen in onderzoek, veld en beleid aan bod.

De arts Herman Flens geeft leiding aan de inkoop van ziekenhuiszorg door AGIS. In het beleidsdebat  sloot hij aan op de stellinginame van Veerstappen: SEH bezoek, spoedoperaties, spoedopnamen op de Intensive Care en de gewone verpleegafdeling lenen zich niet voor bekostiging vanuit DBC’s, vanuit het B-segment. Een aparte betaling voor de beschikbaarheid van professionals en voorzieningen is nodig. Dat haalt de druk van de ketel bij ziekenhuis RVB’s voor wie de omvang van de spoedzorg cruciaal is als inkomstenbron. Alle inleidingen van het boeiende, veelzijdige congres dat onder leiding stond van Juliusdocent dr. Henk van der Steeg, treft u aan op www.integratedcare.nl/nascholing/presentatiescolleges/presentaties-ed-van–congressen/index.php .

Noteer alvast de datum van het tiende spoedzorgcongres op vrijdag 17 september 2010.

Auteur: prof.dr. Guus Schrijvers

Noot redactie:
Guus Schrijvers is Hoogleraar Public health in het bijzonder Structuur en functioneren van de Gezondheidszorg
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen
en Eerstelijnsgeneeskunde
Universitair Medisch Centrum Utrecht