Stichting Beheer Derdengelden failliet LDD ook failliet

Array

dreamstime_5838776Aan LHV Declaratie Direct B.V. is bij beschikking van de rechtbank Utrecht van 9 september jl. voorlopige surséance van betaling verleend, welke surséance bij beschikking van 15 september jl. is ingetrokken, onder gelijktijdige faillietverklaring van LDD.
Afgelopen vrijdagmiddag is er een gesprek geweest de curator gesproken over de afwikkeling van het faillissement LDD en de gevolgen daarvoor voor de SDG. Aan tafel bij de curator zaten de juristen van de LHV en Peter van Liere (VvGH):

1. SDG heeft, na faillissement LDD, geen rechtmatig bestuur meer (directie LDD=bestuur SDG). Gevolg o.a.: Fortis voert geen betaalopdrachten uit.
2. Steeds meer beslagleggingen door collegae op de SDG
3. Het burgerlijk wetboek t.z. faillissement en liquidatie (De wet is strikt in de voorwaarden waaronder afwikkeling moet plaats vinden.
Om uit deze impasse te geraken is faillissement de enige oplossing. Het bestuur van VvGH heeft zich door LHV en haar juristen laten overtuigen. Wat de VvGH nastreeft is een scheiding tussen de jaren 2006-2007 en 2008-2009. Daar hebben de LHV-juristen een oplossing voor gevonden. De curator moet hier natuurlijk in bewilligen. De VvGH heeft zich hiervoor sterk gemaakt. We kunnen nu nog geen garanties afgeven, maar door een plaats aan tafel te hebben bij de curator en de afwikkeling van het faillissement van de SDG, hebben we de meeste kans alle gedupeerde huisartsen de minst slechte oplossing te bieden.

LDD heeft in opdracht van de curator nog doorgewerkt. De rekening-courant-overzichten worden bijgewerkt volgens strikte regels van de curator. De bedoeling is deze zo up-to-date mogelijk te maken c.q. houden. De website is ook nog steeds bereikbaar.

Inmiddels is Stichting Beheer Derdengelden LHV Declaratie Direct bij beschikking van de rechtbank Utrecht van 6 oktober jl. in staat van faillissement verklaard. In beide faillissementen is mr. A.A.T. van Rens benoemd tot rechter-commissaris en Mw. Mr. M. Verhoeff is de curator.
Curator
mr. M. Verhoeff
Bosselaar & Strengers
www.bs-advocaten.nl

Kantoorhoudend
Postbus 516
3500 AM UTRECHT
030-2347234

Rechter-commissaris
mr. A.A.T. van Rens

De getroffen huisartsen hebben een vereniging opgezet, De Vereniging van Gedupeerde Huisartsen (VVGH). Deze behartigt de belangen van huisartsen die zijn aangesloten bij LDD. De curator heeft bevestigd, dat de gelden in de Stichting Derdengelden niet in het faillissement vallen van LDD maar volledig toekomen aan de huisartsen. Het faillissement is aangevraagd om zo snel mogelijk tot een verdeling van het geld onder de huisartsen te komen. De vorderingen over 2006 en 2007 op de zorgverzekeraars kunnen echter niet bij de Stichting Derdengelden worden ingediend, maar zullen bij LDD moeten worden ingediend.

Huisartsen die aangesloten waren konden verrichtingen na 15 september, datum faillissement, rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declararen. Met de verrichtingen voor 15 september 2009 dient te worden gewacht totdat de curator een beslissing heeft genomen.

Faillissement LHV DECLARATIE DIRECT B.V.
· terug

Insolventiesnr.F 09 601
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak09-09-2009
· dien uw vordering in
· volg faillissement
· stuur curator bericht
· details curator

Beschikbare verslagen

Er zijn nog geen verslagen op curatoren-net beschikbaar

Feiten

09-09-2009actiefOpeningsstatus
10-09-2009verlening voorlopige surseance op 9 september 2009 crediteurenvergadering op 10 november 2009 om 11:00 – Locatie: Vrouwe Justitiaplein 1 UtrechtPublicatie
18-09-2009Uitspraak faillissement na beeindiging surseance op 15 september 2009Statuswijziging

Betreft

Naam:LHV DECLARATIE DIRECT B.V.
Correspondentieadres:Postbus 43029, 3540 AA, Utrecht
Adres volgens KvK:Kobaltweg 58 , 3542CE, Utrecht
Bedrijfsgegevens:
KvK-nummer:30198387
Soort inschrijving:Hoofdvestiging
Klasse werkzame personen:50 t/m 99 werknemers / werkplekken
BIK-codes:Incassobureaus (748712)
Curator
mr. M. Verhoeff
Bosselaar & Strengers
www.bs-advocaten.nl

Kantoorhoudend
Postbus 516
3500 AM UTRECHT
030-2347234

Rechter-commissaris
mr. A.A.T. van Rens

Rechtbank
Rechtbank Utrecht
Postbus 16005
3511 EX Utrecht
030-2233280

Bron: Curatoren, HuisartsVandaag & VvGH

Recente artikelen