Samenwerking tussen gynaecologen en verloskundigen in Maastricht

Array

viemEerstelijns echocentrum in het ziekenhuis
Het azM heeft sinds kort een eerstelijns echocentrum binnen de muren van het ziekenhuis. Maastricht heeft daarmee een Nederlandse primeur.
Gynaecologen van het azM en verloskundigen in de regio Maastricht/ Heuvelland werken in het echocentrum samen onder de naam Verloskundig Informatie & Echocentrum Maastricht, kortweg VIEM. Het azM en de Stichting Eerstelijnsverloskundigen Maastricht (SVM) hebben daartoe eerder al een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Overdag worden er in de echoruimte van het VIEM echo’s gemaakt ten behoeve van prenatale screening, en in de avond- en weekenduren worden er driedimensionale echo’s en zogenoemde pretecho’s gemaakt om de band tussen ouders en kind te versterken. De ruimte waar deze echo’s gemaakt worden, wordt door het azM ter beschikking gesteld aan de eerstelijns verloskundigen, en onderscheidt zich qua inrichting en uitstraling van de andere echokamers van het azM door de huiselijke sfeer.

Gynaecologen en verloskundigen gaan in de toekomst ook samen de voorlichting aan zwangeren verzorgen. Ze zorgen gezamenlijk voor foldermateriaal en organiseren als VIEM maandelijks voorlichtingsavonden over alles wat met zwangerschap te maken heeft samen met het Transmuraal Zorgcentrum Voortplanting (TZV). Gynaecologen en verloskundigen gaan ook samen dossier voeren.

Volgens gynaceoloog Jos Offermans van het azM moet een en ander voor een win-win-situatie zorgen: “Deze samenwerking is bijna historisch te noemen. Het betekent kwaliteitstoename voor de patient en geeft ons meer werkcomfort. Het eerstelijns echocentrum en de gezamenlijke voorlichting is slechts een eerste stap. Het is de bedoeling de samenwerking in de toekomst verder uit te breiden.”

Ook de verloskundigen zijn in hun nopjes met de samenwerking. De in Eijsden gevestigde verloskundige Naomi Satijn, voorzitter van de SVM: “Er is heel veel versnippering in de zorg. Met deze samenwerking bundelen we de krachten en bieden we de client betere kwaliteit. Bovendien zijn gynaecologen en verloskundigen in dit samenwerkingsverband gelijkwaardige partners. We komen op deze manier dichter tot elkaar.”

Het eerstelijns echocentrum wordt op zaterdag 21 november om 15.00 uur officieel geopend door Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven.

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen