ABVAKABO FNV verbijsterd: werkgevers thuiszorg Twente zetten huishoudelijke zorg alsnog in uitverkoop

Array

korting-thuiszorgABVAKABVO FNV is verbijsterd over de draai die de grote thuiszorgorganisaties in Twente hebben gemaakt. Na de aanbestedingen van de thuiszorg maakten werkgevers Livio, Carint Reggeland en Zorgaccent Thuiszorg Noord West Twente afspraken met de vakbond over de fatsoenlijke overname van personeel door de nieuwe thuiszorgaanbieder TSN BV. Ze deden daarbij voorkomen dat behoud van arbeidsvoorwaarden voor hun personeel voorop stond. Nu adviseren de drie organisaties hun personeel in dienst te treden van schoonmaakbedrijf T-zorg, omdat TSN BV een te sterke concurrentiepositie heeft. Daardoor gaan de werknemers alsnog flink achteruit qua arbeidsvoorwaarden.

“Schoonmaakbedrijf T-zorg is geen concurrent van de thuiszorgorganisaties, TSN BV is dat wel. De thuiszorgorganisaties blijken concurrentie uit te willen sluiten over de ruggen van hun eigen werknemers. Dat terwijl TSN BV bereid was werknemers ook door te scholen naar zorgfuncties. Behoud van arbeidsvoorwaarden is blijkbaar ineens niets waard als het om de concurrentiepositie gaat. De werkgevers hebben ons een rad voor ogen gedraaid”, aldus Jan Kramer, bestuurder zorg ABVAKABO FNV.

Huishoudelijke zorg is geen schoonmaak
De werkgevers hebben in hun overleg met de bonden steeds gezegd dat huishoudelijke zorg zòrg is en geen schoonmaak. Zij leken betrokken te zijn bij het lot van hun werknemers en met lede ogen aan te zien dat er na de aanbestedingen geen werk meer voor hen was en zij moesten overgaan tot ontslag. De laatste hoop was op de bond gevestigd: er moest een afspraak met TSN BV komen zodat werknemers konden worden overgenomen tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Op 10 november 2009 werd een overeenkomst gesloten tussen de bonden en TSN BV. Alle werknemers van de drie grote thuiszorgorganisaties zouden zonder verslechteringen van arbeidsvoorwaarden vrijwillig in dienst kunnen treden bij TSN BV; zonder selectie aan de poort en zonder proeftijd. Daarmee zou de rust in de zorg in Twente kunnen terugkeren en er zou een einde komen aan de ontslagen. Nu blijkt dat de werkgevers hun werknemers alsnog adviseren nìet in dienst te treden bij TSN BV, maar over te stappen naar een schoonmaakbedrijf. T-zorg hanteert de cao schoonmaak, dat betekent dat werknemers er flink op achteruitgaan qua arbeidsvoorwaarden. ABVAKABO FNV noemt het uitverkoop van de zorg en beraadt zich op stappen. Bovendien doet ABVAKABO FNV een dringend beroep op TSN BV om de termijn van aanmelden te verlengen. Die liep op 27 november af.

Recente artikelen