Bekostiging van huisartsgeneeskundige zorg 2010 wordt gedomineerd door krimp

huisartsenEen analyse van Anton Maes, bestuurslid DVH
De bekostiging van huisartsgeneeskundige zorg 2010 wordt, terwijl het zorgvolume uitbreidt, gedomineerd door krimp en draagt instrumenten aan voor een steeds selectievere zorginkoop door verzekeraars. Met geen woord wordt gerept over investeringen voor duurzame zorg aan de andere kant van de budgetstreep.

Na de uitkomsten van het NZa kostenonderzoek, de onderhandelingen over bekostigingstructuur 2010 en de tariefbeschikking 2010, is het moment gekomen om op de drempel van 2010 de balans op te maken over de huidige financiele staat van de huisartsenzorg. De uitkomst is dat de overheid de huisartsen in de houdgreep heeft. Trends worden besproken en oplossingsrichtingen aangeboden.

Devrijehuisarts.org

Luis in de pels van de Nederlandse gezondheidsautoriteiten

Recente artikelen