Liever wat minder zorg dan eenzaamheid

Array

Iedere regelmatige lezer van deze site zal wel de zorgbehoefte piramide uit 1969 kennen van Maslow. Onderaan in de piramide bevinden zich de primaire levensbehoeften aan bijvoorbeeld zuurstof, voeding en vocht. Bovenaan zit de zelfactualisering: de behoefte bijvoorbeeld om zinvol bezig te zijn en te (re)creeren.

De Deense Public Health onderzoeker Torben Larsen van de Universiteit van Zuid Denemarken te Odense meent dat die piramide niet meer klopt. Hij stelt dat de behoefte aan sociale contakten ook primaire levensbehoeften zijn. Hij komt in een literatuurstudie tot die conclusie op grond van twee soorten onderzoek. Ten eerste blijkt uit experimenteel onderzoek met CT scans dat het gebrek aan contacten meer stress oproept dan het gebrek aan de klassieke primaire levensbehoeften. Ten tweede geven revalidatie patienten in diepte-interviews aan, dat zij eenzaamheid door hun aandoening een groter probleem vinden dan dat ze een aantal Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL) niet meer kunnen uitvoeren. Als ze moeten kiezen, bijvoorbeeld binnen een Clientgebonden Budget, hebben zij liever wat minder ADL-zorg en wat meer sociale contacten. 

Prof.dr. Guus Schrijvers ontving het artikel van Larsen toen hij met hem optrok op 5 en 6 januari in Odense, de stad van de sprookjes van Hans Christian Andersen. Schrijvers gaf daar een gastcollege over de Awbz, Larsen onderhield Schrijvers over Maslow en samen gaan zij het 12e INIC congres organiseren op 31 maart en 1 april 2011. Het (voor Schrijvers moeilijk te begrijpen) artikel van Larsen staat over enkele dagen op www.integratedcare.eu Tot zover dit bericht.

Op het negende nationale congres over Nationale en internationale, recente en lange termijn ontwikkelingen in de Indicatiestelling, de Awbz en de Wmo op vrijdag 26 maart 2010 te Utrecht komt het onderwerp van Larsen terug. Want de indicatiestelling in Nederland (en ook in andere landen) stoelt vooral op het voorzien in traditionele primaire levensbehoeften zoals ADL en indiceert niet voor het gebruik van voorzieningen om eenzaamheid te verminderen. De vraag is of die nadruk zo moet blijven.

Wil je naar dit congres? Wees welkom, klik hier en schrijf je in. Naast theoretische beschouwers spreekt Bert Boer, lid van de Raad van Bestuur van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over de toekomst van de Awbz. Tal van workshops geven congresdeelnemers de kans om van gedachten te wisselen over de vele aspecten van indicatiestelling, Awbz en Wmo.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen