Nederlandse gemeenten bespreken toekomst Centra voor Jeugd en Gezin

Op 4, 9 en 18 februari komen hoge gemeente-ambtenaren en wethouders bijeen in Roermond, Rotterdam en Assen. Zij wisselen dan van gedachten over Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s)  in de periode 2010-2014. Want voor die periode gaan alle op 4 maart gekozen gemeenteraden college programma’s schrijven. En in elk programma komen ongetwijfeld beleidsvoornemens te staan over CJG’s. Suggesties voor die programma’s komen aan de orde op 4, 9 en 18 februari.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert de bijeenkomst en heeft prof.dr. Guus Schrijvers en het Hoofd Public Health  Onderwijs van het Julius Centrum en tevens jeugdarts Elly de Leeuw gevraagd, om met inhoudelijke suggesties te komen voor nieuwe en andere taken van de Centra voor Jeugd en Gezin, in te voeren in de periode 2010-2014. Zij hoeven geen suggesties te doen voor bestuurlijke en organisatorische inrichting, automatisering, kinddossiers en financiering.

Guus Schrijvers en Elly de Leeuw  hebben het verzoek graag geaccepteerd. Voor de jeugd van min negen maanden tot 23 jaar maken zij een inhoudelijke menukaart van zorginnovaties voor de periode 2010-2014 waaruit gemeenten kunnen kiezen. Op het eigen Juliuscongres over Gezondheidsonderwijs en zorgbeleid op middelbare scholen en ROC’s op 18 maart te Rotterdam wordt de menukaart ook uitgedeeld. Wilt u daarheen? U bent welkom, klik hier , lees de brochure en meld u aan.