Reactie van De Vrije Huisarts op het Consultatiedocument Zorggroepen van NMa/NZa

De toezichthouders NMa en NZa hebben een Consultatiedocument Zorggroepen geschreven, waarin zij duidelijk maken wat vanuit mededingingsrechtelijk kader wel en niet is toegestaan bij de samenwerking binnen zorggroepen. De NMa en NZa beroepen zich in dit document hierbij op regels in de Mededingingswet (MW) en de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG).

Voordat een definitieve richtsnoer van de toezichthouders over mededinging binnen zorggroepen verschijnt, worden partijen in de zorg uitgenodigd een reactie te geven.

Lees wat Stichting de Vrije Huisarts te zeggen heeft.

Devrijehuisarts.org

Luis in de pels van de Nederlandse gezondheidsautoriteiten

Recente artikelen