Ziekenhuiszorg is chronische zorg

De 21ste eeuw is de eeuw van de chronische ziekten. Als de groei van hun aantal doorgaat zoals voorspeld en als het zorgaanbod blijft zoals het is, zijn er in 2025 in totaal 450.000 mensen tekort in de gezondheidszorg. Ook ziekenhuiszorg is chronische zorg. Want van het aantal opgenomen patienten heeft 20% een chronische aandoening.

Die 20% gebruikt 70% van de verpleegdagen. Want in vergelijking met mensen zonder chronische aandoening is hun ligduur langer. Ook komt het vaker voor dat men vaker dan één maal wordt opgenomen in een ziekenhuis.Van de patienten op de spoedeisende hulp heeft 64% een chronische ziekte.

Al deze gegevens over de zorgverzekeringswet bracht VWS medewerker Nicole Schell in tijdens een symposium van de Stichting Roset (Regionale Ondersteunings Structuur Eerstelijn Twente). Dat vond plaats op donderdagavond 4 februari in Enschede. Aan de bijeenkomst namen circa 200 eerstelijns professionals deel. Prof.dr. Guus Schrijvers trad op als symposiumvoorzitter. Schell is de econoom die op VWS dagelijks samen met Marc Bergs bezig is met de voorbereiding van de integrale bekostiging van ketenzorg. Door die in breder toekomst perspectief te plaatsen kreeg ze de zaal mee.  Schrijvers: “Op dit ook aan mij energie opleverende, zinderende symposium werd nauwelijks geklaagd. Ideeen over integrale bekostiging (en uitbreiding daarvan naar AWBZ en Wmo) voor de zorg aan mensen met een CVA, depressie, opgroeiproblemen, een naderend levenseinde passeerden in hoog tempo de revue. Als voorzitter lukte het mij niet om op tijd het symposium af te sluiten. Men ging tot in de late avond door.”

Noot redactie:
Guus Schrijvers is Hoogleraar Public health in het bijzonder Structuur en functioneren van de Gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen