azM spant kort geding aan tegen provincie

0
235

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) spant een kort geding aan tegen de provincie Limburg uit onvrede met de financiele steun door de provincie aan Orbis Medisch en Zorgcentrum in Sittard. Dat maakte het azM vandaag bekend.
Het azM heeft een kort geding aangespannen tegen de Provincie Limburg om duidelijkheid te krijgen over de rechtsgeldigheid van het verlenen van financiele steun door provinciale overheden aan in financiele nood verkerende ziekenhuizen.
Het azM is van mening dat een zorgmarkt die volgens marktwerkingsprincipes moet functioneren, gediend is bij duidelijkheid over de mogelijkheden die bestaan voor het verwerven van financiele steun door provinciale overheden.
Het belang van het azM is vooral dat het als werkgever de belangen van 5000 medewerkers moet behartigen en de continuïteit van de organisatie zeker moet stellen. In een markt waarin concurrentie bestaat, betekent dat dat er voor alle spelers op die markt een gelijkwaardige uitgangspositie moet zijn. Provinciaal beleid mag niet leiden tot een nadeligere uitgangspositie voor de ene speler versus de andere. Met name in de kleine regio Zuid Limburg is met zijn 500.000 inwoners en drie ziekenhuizen de concurrentie voelbaar.
Bovendien is de Raad van Bestuur van het azM van mening dat door de financiele overheidssteun de concurrentie tussen de drie ziekenhuizen in Zuid Limburg nog verder wordt aangewakkerd. Daarmee zou de toegankelijkheid van de algemene en academische zorg op termijn in gevaar kunnen komen. De Raad van Bestuur pleit dan ook voor een beleid dat meer gericht is op samenwerking in plaats van het bevorderen van tegenstellingen.

Besluit tot kort geding
De gesprekken die afgelopen maanden tussen Provincie en azM werden gevoerd over de rechtsgeldigheid van financiele ondersteuning, leidden niet tot de door het azM gewenste jurdische duidelijkheid of in voldoende mate afdekkende verklaringen op het gebied van regelgeving. De behoefte aan een onpartijdig oordeel is sterk aanwezig en daarom kondigde het azM op 1 maart jl. bij de Provincie aan dit onpartijdig oordeel bij de rechter te gaan halen.

Wat vooraf ging
Aan het besluit van het azM om de Provincie Limburg te dagvaarden, ging een periode van dialoog vooraf. Hierna een kort overzicht.
Medio augustis 2009 keuren de Provinciale Staten een garantiestelling door de Provincie goed van 5 miljoen euro ter financiering van het Sociaal Plan van ORBIS Medisch Centrum goed, dat in financiele moeilijkheden is geraakt.
Deze overheidssteun aan een zorginstelling is voor het azM aanleiding daar vragen over te stellen voor wat betreft juridische risico’s, overheidssteun (door de provincie in dit geval) en de relatie met de marktwerking in de provinciale gezondheidszorg.
In een brief aan de Provincie ( najaar 2009) is gevraagd deze zorg weg te nemen, een zorg die ook bij de NMA en NZA is neergelegd omdat het azM constateert dat de garantstelling het speelveld waarop de marktwerking zich voltrekt, duidelijk beïnvloedt ten gunste van één partij.
Reden voor deze zorg is de verstoorde marktverhouding die hierdoor ontstaat. Ook worden vragen gesteld bij de voorwaarde die de Provincie aan de garantstelling aan ORBIS stelde, namelijk dat er sprake moet (gaan) zijn een verregaande samenwerking tussen ORBIS Sittard en Atrium Medisch Centrum in Heerlen.
Begin 2010 volgen nog twee aanvragen van Limburgse ziekenhuizen om steun door de Provincie, te weten Atrium Medisch Centrum uit Heerlen en Laurentius Ziekenhuis uit Roermond. Het azM meent dat de Provincie zich moet realiseren dat er nog meer ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen zijn, die financiele steun zouden kunnen gebruiken.
De Provincie erkent geen rol te spelen op het gebied van de gezondheidszorg, maar verklaart tot de garantstelling bij ORBIS te zijn overgegaan in het kader van de werkgelegenheid en de maatschappelijke context van de gezondheidszorg. Het feit dat de steun is verstrekt aan een onderneming in financiele moeilijkheden, versterkt het vermoeden van het azM dat er sprake is van staatssteun.

Bron: azM