Consumentenbond: Alternatief bezuinigingsplan gezondheidszorg

0
244

Door zelf met plannen en maatregelen te komen, wil de Consumentenbond voorkomen dat consumenten en patienten de komende jaren de dupe worden van de grote bezuinigingsoperatie in de Gezondheidszorg. De bond is niet tegen de bezuiniging, maar vindt wel dat alle partijen een bijdrage moeten leveren; medisch specialisten, ziekenhuisdirecties, zorgverzekeraars en soms ook de consument.

In totaal moet er 11 miljard bezuinigd worden, ongeveer 20% van het totale budget. Begin april komt een commissie van wijze ambtenaren met een eerste advies. Vooruitlopend daarop presenteert de Consumentenbond een eigen plan voor de toekomst van de gezondheidszorg. De kern van dat plan is dat er meer zorg in de wijk wordt geboden, waardoor mensen minder snel een beroep doen op dure ziekenhuiszorg. Een andere besparing is het spreiden van bijzondere operaties en behandelingen. Het gevolg is dat ziekenhuizen niet meer altijd alles kunnen doen, waardoor mensen soms iets verder moeten reizen. Verder pleit de bond voor normale salarissen in de zorg en een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gemaximeerd is, waarbij verzekeraars de mogelijkheid krijgen natura-polissen aan te bieden zonder eigen bijdrage en beperkte keuze.

Actieve rol

Uitgangspunt van het alternatieve bezuinigingsplan is dat de zorg ook op lange termijn voor iedereen betaalbaar, toegankelijk, kwalitatief van hoog niveau en veilig moet zijn. De Consumentenbond kiest daarbij bewust voor een actieve rol in de bezuinigingsdiscussie. “De makkelijke weg is schrappen in het basispakket en de verplichte eigen bijdrage flink opschroeven. Maar dan is de patient het kind van de rekening. Wij kiezen dus voor een andere weg, waarbij  iedereen een bijdrage moet leveren, en niet alleen de zorgconsument. Het zijn stuk voor stuk maatregelen die het budget flink ontlasten. Of hiermee de bezuiniging van 11 miljard euro wordt gehaald, durf ik niet te zeggen. Aan het Centraal Planbureau de schone taak om de rekensom te maken”, aldus Consumentenbond-directeur Bart Combée.

In de bijlage het bezuinigingsvoorstel van de bond (pdf)