Maasstad Ziekenhuis: Goed resultaat over 2009 ondanks crisis

Array

Ze blijven deze maanden opduiken in kranten en op televisie: berichten over ziekenhuizen die mogelijk failliet gaan. Het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis kreeg de afgelopen dagen herhaaldelijk vragen over een vermeende financiele malaise, aangezien dit ziekenhuis naast NS-station Lombardijen een nieuw onderkomen bouwt. Het Maasstad Ziekenhuis is echter financieel gezond.

Het Maasstad Ziekenhuis is de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een rendabel ziekenhuis. Dat komt mede door de politieke keuze om marktwerking in te voeren, waardoor ziekenhuizen met elkaar moesten gaan concurreren. De patient heeft daardoor een grotere keuzevrijheid gekregen. Die patient is steeds vaker voor het Maasstad Ziekenhuis gaan kiezen, waardoor wij, net als in 2009, een positieve jaarrekening hebben kunnen indienen.

Net als vorig jaar is het Maasstad Ziekenhuis het eerste grote ziekenhuis dat zijn jaarrekening heeft ingeleverd bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid. Het Maasstad Ziekenhuis sloot boekjaar 2009 af met een positief saldo van zes miljoen euro. Met 17 procent solvabiliteit voldoet het ziekenhuis aan de industriestandaard.

Directeur Paul Smits is trots op zijn drieduizend medewerkers. ,,Ik blijf ervan overtuigd dat wij onze eigen koers kunnen blijven varen. Gewoon door onze kwaliteit te verbeteren en door voortdurend efficienter te werken. Dan maakt het niet uit uit welke richting de Haagse politieke wind waait.’’

Ook voorzitter Ad Scheepbouwer van de Raad van Toezicht van het Maasstad Ziekenhuis toont vertrouwen. ,,De Raad van Toezicht is tevreden met het resultaat over 2009 en over het feit dat de balans op orde is.’’

Het Maasstad Ziekenhuis is trots op dat vertrouwen. Zeker omdat het er vijf jaar geleden nog heel anders uitzag. Het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, zoals het Maasstad Ziekenhuis toen nog heette, kampte met een verlies van 13,3 miljoen euro en een zeer beperkt eigen vermogen van 1 miljoen euro. Het ziekenhuis stevende af op een faillissement.

Dat de nieuwbouw het Maasstad Ziekenhuis níet de das om doet, heeft te maken met het vertrouwen dat het bankenconsortium van ING, Fortis en de Bank der Nederlandse Gemeenten (BNG), heeft in de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Het Maasstad Ziekenhuis heeft de financiering voor de nieuwbouw afgedekt zonder een beroep te doen op het Waarborgfonds Zorg.

De jaarrekening en haar bijbehorende documenten zijn te lezen op de website www.jaarverslagenzorg.nl. Klik daarvoor op Archief  Jaardocumenten en zoek naar Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam.

Recente artikelen