Preventie werkt om toenemend aantal ongevallen aan te pakken

0
161

Elk jaar hebben 3,1 miljoen mensen medische hulp nodig na een ongeval. Ongevallen veroorzaken veel leed en brengen hoge kosten met zich mee. Het probleem is aanpakbaar met preventie. Daar is grote winst mee te behalen, zowel in termen van gezondheid, als financieel.

De cijfers
Jaarlijks sterven er 3.300 mensen door een ongeval. 3,1 miljoen mensen moeten na een ongeval medisch behandeld worden, waarvan 830.000 op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis. Bij 110.000 mensen is het letsel zo ernstig dat ziekenhuisopname noodzakelijk is. Kosten: 5,1 miljard euro (directe medische kosten + arbeidsverzuim).

De afgelopen jaren (2004-2008) is het aantal ongevallen gestegen. Het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp steeg met 12% en er werden 18% meer mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dit komt vooral door het feit dat mensen steeds meer ondernemen en actiever zijn.

Ziektelast door ongevallen
Letsels door ongevallen thuis, op het werk, in het verkeer of tijdens sport, zorgen voor een hoge ziektelast. Ongevallen in en om het huis hebben vaak de naarste gevolgen. Als je alle mogelijke ziekten, aandoeningen en letsels rangschikt naar ziektelast, dan staan privé-ongevallen op de negende plaats.

Bij kinderen tot 15 jaar veroorzaken privé-ongevallen zelfs de meeste ziektelast en het grootste verlies aan gezonde jaren. Voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar zijn sportblessures een belangrijke oorzaak van verlies aan gezonde levensjaren.

Bij ouderen (55+) zijn met name valongevallen een ernstig probleem. Dit veroorzaakt verreweg de hoogste sterfte en ziektelast van alle letsels. Na een valongeval kunnen ouderen vaak niet meer zelfstandig blijven wonen en gaat hun levenskwaliteit achteruit.

Preventie heeft resultaat
Sinds eind jaren ’90 wordt onder regie van Consument en Veiligheid o.a. veel aandacht besteed aan het voorkomen van verdrinkingen bij jonge kinderen. Het aantal ziekenhuisopnames voor (bijna) verdrinkingen is sindsdien gedaald met 46%, en het aantal doden met 67%.

Consument en Veiligheid heeft in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum een kostenmodel ontwikkeld. Hiermee kunnen de kosten worden afgewogen tegen de baten. Een voorbeeld: met de komende campagne gericht op valongevallen bij ouderen, denken we 40% van de ouderen te bereiken en we verwachten dat minimaal 5% preventiemaatregelen neemt. Als dit bij 10% van hen een val voorkomt, is de besparing jaarlijks bijna 16 miljoen aan directe medische kosten. De campagnekosten bedragen 1,7 miljoen euro. Elke euro die in preventie wordt geïnvesteerd, levert bijna 10 euro aan besparing op in de kosten van de gezondheidszorg.

Met preventie van ongevallen is dus grote winst te behalen. Zowel in termen van gezondheid, als financieel. Preventie van ongevallen verdient een belangrijke plaats in het gezondheidsbeleid van de overheid. Daarbij moet de focus de komende jaren liggen op het voorkomen van ongevallen met de hoogste ziektelast en de hoogste maatschappelijke kosten, dus ongevallen bij kinderen, sportblessures bij jongeren en valongevallen bij ouderen.

Bronnen: Consument en Veiligheid. Factsheet ‘Letsel door ongevallen, geweld en automutilatie: kerncijfers’ (maart 2010), Notitie ‘Het belang van letselpreventie’ (7 april 2010).