Dr. Catherijne Knibbe, staflid St. Antonius Ziekenhuis, benoemd tot bijzonder hoogleraar in Leiden

0
352

De Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis en de Universiteit Leiden zijn zeer verheugd te kunnen mededelen dat mevrouw dr. C.A.J. Knibbe is benoemd tot bijzonder hoogleraar in de ‘Grondslagen van de Individuele Farmacotherapie’ aan de Universiteit Leiden, faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Dr. Knibbe is werkzaam als staflid bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht, in de functie van ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog.

De bijzondere leerstoel ‘Grondslagen van de Individuele Farmacotherapie’ is door het St. Antonius Ziekenhuis ingesteld. Dr. Knibbe richt zich in haar leeropdracht op het ontwikkelen van doseeradviezen van medicatie voor speciale patientengroepen. Te denken valt aan kritisch zieke patienten, patienten met ernstig overgewicht en kinderen. Om deze doseeradviezen goed te onderbouwen wordt gebruik gemaakt van geavanceerde statistische modelleringtechnieken.

De leerstoel ‘Grondslagen van de Individuele Farmacotherapie’ is gevestigd bij het Leiden-Amsterdam Center for Drug Research (LACDR) van de Leidse Universiteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdelingen Anesthesiologie/Intensive Care en Chirurgie van het St. Antonius Ziekenhuis alsmede met de afdeling Kinder Intensive Care van het Erasmus MC/Sophia in Rotterdam.

Knibbe promoveerde in 2002 in Leiden bij prof. dr. Meindert Danhof op een proefschrift over de optimale dosering van propofol bij kritisch zieke patienten en zeer jonge kinderen. In 2006 kreeg ze een Veni-subsidie toegekend van NWO om een breder onderzoek op te zetten naar de optimale dosering van geneesmiddelen bij kinderen met behulp van de statistische methode populatie PK/PD-modelleren. Vier van de 6 promovendi die Knibbe begeleidt worden betaald door het Topinstituut Pharma. Dit is een samenwerkingsverband van 28 academische instellingen en 45 (bio)farmaceutische bedrijven.