Eerste Nederlandse Congres Gezondheidsvaardigheden

Eerste Nederlandse congres Gezondheidsvaardigheden
Op 9 september 2010 vindt in Amersfoort het eerste landelijke congres Gezondheidsvaardigheden plaats. Thema: effectief communiceren met laaggeletterden. Het congres is bedoeld voor professionals in de zorg en preventie, vertegenwoordigers van patientenorganisaties en (beleids)medewerkers zorg bij lokale en landelijke organisaties en overheden.

Er zijn in Nederland ruim 1.500.000 volwassenen functioneel analfabeet. Door hun beperkte lees- en schrijf-, reken- en digitale vaardigheden hebben zij moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van gezondheidsinformatie. Zij beheersen gezondheidsvaardigheden onvoldoende om bijsluiters te lezen en medicijnen correct te gebruiken, om informatie te vergelijken en om vragen te stellen en te onderhandelen met zorgverleners of zorgverzekeraars.

Gezondheidsvaardigheden hebben veel invloed op gezondheidsgedrag van mensen en de capaciteit tot zelfmanagement bij ziekte. Beperkte vaardigheden leiden tot gezondheids­achterstanden en een afname van de kwaliteit van leven. Dit leidt ook tot een toename van kosten in de zorg. Naar schatting bedragen de financiele consequenties van laaggeletterdheid  voor de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg jaarlijks 61 miljoen euro.

Als we effectief iets aan beperkte gezondheidsvaardigheden willen doen, dan kan dat alleen als we dat vanuit verschillende invalshoeken aanpakken: bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid en het vergroten van de kennis over gezondheid en ziekte. Daarnaast moeten professionals in de zorg en preventie mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden leren herkennen én hun informatie en voorlichting op deze groepen afstemmen.

Op het eerste landelijke congres Gezondheidsvaardigheden maken we de stand van zaken op. Waar staan we in Nederland als het gaat om gezondheidsvaardigheden en hoe is dat in het buitenland? Sprekers zijn Prof. Dr. Gill Rowlands (gevraagd) London South Bank University, Prof. Dr. Karien Stronks, hoogleraar Sociale Geneeskunde AMC/Universiteit van Amsterdam en Prof. Dr. Jos van den Broek, bijzonder hoogleraar (Bio)medische wetenschaps­commu­ni­catie aan de Universiteit Leiden.

In deelsessies komen praktische voorbeelden aan bod: hoe kun je mensen met lage gezond­heidsvaardigheden herkennen en op welke manieren kunnen professionals in de zorg en preventie hun werkwijze aanpassen? Het congres wordt afgesloten met de presentatie van de Agenda voor de Toekomst.

Het congres wordt georganiseerd door  gezondheidsinstituut NIGZ, RIVM, AMC/Universiteit van Amsterdam, Stichting Lezen & Schrijven, in samenwerking met  het Nederlands Huisartsengenootschap, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en Pharos. ZonMw ondersteunt het congres.

Meer informatie: kijk op de website van het congres