Sterftecijfers Alysis Zorggroep over 2009

1
311

Zoals aangekondigd maken ziekenhuizen aangesloten bij de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) dit jaar hun absolute sterftecijfers over 2009 openbaar. Zo ook de ziekenhuizen van de Alysis Zorggroep.

Absolute sterftecijfer in 2009
In 2009 zijn bij de ziekenhuizen van de Alysis Zorggroep 39.230 patienten klinisch opgenomen en 38.007 patienten in dagbehandeling opgenomen. Daarvan zijn 908 patienten overleden.Dit absolute cijfer is niet gecorrigeerd naar onder andere leeftijd en geslacht van patienten, de ernst van hun aandoeningen en bijkomende ziektebeelden. Om een vergelijking met andere ziekenhuizen mogelijk te maken, zou deze correctie wel moeten plaatsvinden. In Nederland bestaat echter nog geen meetsystematiek die de cijfers corrigeert.

Voorzitter van de Raad van Bestuur Gert de Bey: “Wij willen graag transparant zijn over onze prestaties en dus ook over de sterfte in onze ziekenhuizen. Echter, omdat er nog geen betrouwbare cijfers beschikbaar zijn waarmee ziekenhuizen onderling vergeleken kunnen worden, zegt dit absolute sterftecijfer niets over de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit cijfer is afhankelijk van onder meer de leeftijd van onze patienten en de ernst van hun aandoeningen. Een goede indicator, die rekening houdt met de samenstelling van de patientengroep van onze ziekenhuizen, is daarom zeer welkom.”

Vergelijking tussen ziekenhuizen nog niet mogelijk

Nederlandse ziekenhuizen maken gebruik van de zogeheten Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR), een instrument om de eigen sterftecijfers door de jaren heen te kunnen beoordelen.
De HSMR, die uit Engeland afkomstig is, is de verhouding tussen waargenomen sterfte en de verwachte sterfte, geschat op basis van een voorspellingsmodel dat zo veel mogelijk probeert te corrigeren voor een aantal belangrijke factoren die ziekenhuissterfte mede bepalen (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht van de patientenpopulatie). Dit instrument is voor de Nederlandse situatie nog niet geschikt om een betrouwbare vergelijking tussen ziekenhuizen mogelijk te maken.

Een groep experts werkt aan de verfijning van de HSMR-indicator. De wetenschappers zullen de cijfers vertalen naar de Nederlandse situatie, waardoor een vergelijking tussen verschillende ziekenhuizen vanaf 2011 wel mogelijk wordt.

De Alysis Zorggroep wacht de komst van de aangepaste HSMR-indicator met vertrouwen af.

Meer informatie:
Jaardocument Alysis 2009
Jaarkrant Alysis 2009

Vorig artikelDuidelijkheid gevraagd over aanbesteden Wmo
Volgend artikelGeen versoepeling maatregelen Q-koorts
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

1 REACTIE

  1. Dat is goed nieuws dat ziekenhuizen, zoals de Alysis Zorggroep, hun sterftecijfers presenteren (ondanks de ‘problemen’ met de indicatoren).

    Wat mij echter opvalt is, dat er (anders dan in het verkeer bijvoorbeeld) vooral wordt ingezet op het meten en vergelijken van sterftecijfers. Het doel zou juist moeten zijn om ze te verlagen. In NL hebben we blijkbaar nog steeds de veronderstelling dat we kwaliteit kunnen/ moeten bepalen door te vergelijken met de prestaties van anderen (en daar vervolgens weer voor corrigeren om dat zij anders zijn). Over een HSMR ontwikkelen voor NL wordt al meerdere jaren gesproken, blijkbaar is NL heel bijzonder. Mijn voorstel zou zijn om hiermee op te houden en onze energie te stoppen in het reduceren van sterfgevallen en onnodig lijden van patiënten.

    Als we kwaliteit definiëren als ‘de best mogelijke uitkomst, timing en behandeling voor de patiënt’ dan hoeven we alleen maar te ‘meten’ of dat is wat we doen. Bij afwijkingen neemt het team maatregelen ter correctie én analyseert het team de redenen waarom de behandeling en tegenmaatregelen wel of niet succesvol waren en leert hiervan voor volgende behandelingen. Zo kan de NL zorg net zo succesvol en veilig worden als het verkeer of zelfs als de luchtvaart.

Comments are closed.