BeweegKuur; in opdracht van het ministerie van VWS

Array

Het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen ontwikkelt in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met diverse partners de BeweegKuur. De BeweegKuur is speciaal ontwikkeld voor mensen die overgewicht hebben in combinatie met een risicofactor zoals (een verhoogd risico op) diabetes type 2 en voor mensen met obesitas. Zij worden vanuit de eerstelijns zorg begeleid naar een gezondere en actievere leefstijl, waarin meer wordt bewogen en gelet wordt op gezonde voeding. Voor dit doel werken de huisarts,  een leefstijladviseur, fysiotherapeut en dietist nauw samen. De politieke ambitie is om de BeweegKuur per 1 januari 2012 op te nemen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. In \’n softwarebedrijf heeft NISB een strategische samenwerkingspartner gevonden die de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijns zorgverleners vanuit de IT ondersteunt en faciliteert.

Strategische samenwerking NISB en \’n softwarebedrijf

NISB selecteert \’n softwarebedrijf als IT-partner voor uitrol BeweegKuur in eerste lijn

Ede, 15 juni 2010 – Remco Boer, manager programmabureau van het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen en Laurens van der Tang, CEO van \’n softwarebedrijf Software hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend. \’n softwarebedrijf gaat samen met NISB een IT-applicatie ontwikkelen en uitrollen die de eerstelijn zorgverleners, die binnen de BeweegKuur samenwerken, ondersteunt. De te ontwikkelen applicatie gaat het administratieve proces en de samenwerking makkelijker en overzichtelijker maken voor alle zorgverleners.

Argumenten om voor het IT systeem van \’n softwarebedrijf te kiezen.

Een geautomatiseerd informatiesysteem draagt bij aan de professionalisering van het proces en geeft NISB de mogelijkheid om alle betrokkenen in de keten van BeweegKuur met elkaar te verbinden, inclusief een rol voor de deelnemer. De te ontwikkelen applicatie gaat het administratieve proces en de samenwerking makkelijker en overzichtelijker maken voor alle zorgverleners .

Voordelen applicatie voor BeweegKuur:

•             gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor alle betrokken

•             verwijzing vanuit de huisarts

•             aanmelding screening door de leefstijladviseur,

•             communicatie tussen paramedici zoals fysiotherapeut, dietist etc. inclusief rol voor de deelnemer aan BeweegKuur

•             mogelijkheid tot integratie met andere systemen

Remco Boer, Manager programmabureau NISB, over de samenwerking

Remco is enthousiast over de samenwerking met \’n softwarebedrijf. “Het bijzondere van de BeweegKuur is de ketenaanpak. Met het te ontwikkelen informatiesysteem kunnen we de zorgverlener nog beter ondersteunen. Het gaat de samenwerking makkelijker maken en draagt op deze manier bij aan de professionalisering binnen de BeweegKuur.”

Laurens van der Tang, CEO \’n softwarebedrijf Software, over de samenwerking

Volgens Laurens is de samenwerking met het NISB een belangrijke stap in het inzetten van een toepassing die proactief bijdraagt een verbeterde leefstijl. “We hebben NISB leren kennen als actieve organisatie die ondermeer met de BeweegKuur daadwerkelijk een positieve bijdrage levert aan het stimuleren van een gezondere en actievere leefstijl. Juist die proactieve benadering en de omvang van dit project kan een aanzienlijke gezondheidsverbetering teweeg brengen in onze samenleving.”

NISB en \’n softwarebedrijf pakken de samenwerking voortvarend op en zullen binnen enkele maanden de eerste versie van het informatiesysteem uitbrengen. Beide organisaties zullen intensief samenwerken en hebben de intentie uitgesproken om soortgelijke initiatieven voor chronisch zieken te ontwikkelen. In deze strategische samenwerking zal het NISB als Kennisinstituut fungeren en zal de ervaring van \’n softwarebedrijf in ketenzorg en het \’n softwarebedrijf Platform vanwege de flexibele en schaalbare architectuur als basis voor te toepassingen worden ingezet.

Foto onderschrift: “NISB beweegkuur op basis van \’n softwarebedrijf platform”

Fotografie: Voermans Van Bree Fotografie

Recente artikelen