Duitsland heeft op 19 oktober oplossing voor AWBZ

Ik begin met een voorbeeld ter toelichting op het functioneren van de Duitse AWBZ ofwel Pflegeversicherung. Een beroerte treft Frau Angela. De neuroloog vermoedt na diagnose, eerste behandeling en enige maanden revalidatie, dat permanent verblijf in een verpleeghuis noodzakelijk is. De Medische Dienst Krankenkasse (MDK), vergelijkbaar met het Nederlandse Centrum Indicatie Zorg (CIZ), bevestigt dit vermoeden en geeft een indicatie af. Frau Angela kan nu kiezen: of zorg in natura of een belastingsvrij inkomen van 50% van verblijfkosten in het verpleeghuis.

Zij kiest voor het laatste. Samen met haar partner en kinderen arrangeert zij de noodzakelijke zorg. Er is geen controle op de wijze waarop zij haar belastingvrij inkomen besteedt, zoals wel bij een Persoons Gebonden Budget (PGB) gebeurt. Vier maal per jaar bezoekt een verpleegkundige Frau Angela. Zij is vriendelijk, vraagt hoe het ermee gaat. Als zij Frau Angela zou aantreffen in kommervolle omstandigheden, dan zou zij het overmaken van het belastingvrij inkomen kunnen stopzetten. Dan is Frau Angela aangewezen op zorg in natura. Tot zover de casus.

Op papier, in documenten en op Power Point lijkt de Duitse AWBZ ideaal om voor Nederlandse problemen een oplossing te bieden. Dat bleek tijdens een internationale conferentie op het Julius Centrum op 24 en 25 maart 2010 met AWBZ experts uit Noord Amerika en zes Europese landen. In Duitsland hebben chronische zieken en kwetsbare ouderen meer zelfbeschikking dan bij Nederlandse PGB’s. Bovendien zijn Duitse zorgverzekeraars minder geld kwijt dan bij een systeem bij uitsluitend in-natura verstrekkingen. Van de Duitsers kiest 70% voor het genoemde belastingvrije inkomen. De AWBZ uitgaven zijn in Duitsland even hoog als die in Nederland. Alleen het land telt vijf maal zo veel inwoners.

Om te checken of de kennis uit onderzoek klopt, organiseert het Julius Centrum op dinsdag 19 en woensdag 20 oktober een reis naar de Duitse universiteitstad Bielefeld. Omstreeks 7 uur vertrekt een bus vanuit Utrecht. Om 10 uur geeft de Bielefeldse hoogleraar en AWBZ expert Andreas Büscher een overzichtscollege.’s Middags is de groep te gast bij de Medische Dienst Krankenkasse (MDK) aldaar. De volgende ochtend komen sprekers uit de kring van patientenorganisaties, professionals, zorgaanbieders hun visie geven op de Duitse AWBZ.  Op 20.10 rond 1800 uur is men terug in Utrecht.  Graag nodig ik u, lezer, uit om aan deze reis deel te nemen. Wilt u met ons checken of de gunstige informatie uit Duitsland klopt? Wilt u met collega’s van andere Nederlandse beleidsinstanties, koepelorganisaties, onderzoeksinstituten en zorgaanbieders urenlang bomen binnen en buiten de bus, of Duitsland een oplossing biedt voor de Nederlandse zorg aan mensen met beperkingen? Klik dan hier, lees de brochure en meld u aan. De minimale groepsgrootte bedraagt zestien personen. De negen personen die zich al hebben aangemeld op basis van een eerder bericht krijgen apart bericht.

Guus Schrijvers

Noot redactie: Guus Schrijvers is Hoogleraar Public health in het bijzonder Structuur en functioneren van de
Gezondheidszorg
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde
Universitair Medisch Centrum Utrecht
email:  a.j.p.schrijvers@umcutrecht.nl