Het is inconsistent, onrechtvaardig en kortzichtig om overschrijdingen in de zorg te compenseren via de chronisch zieken

Array

Gisteren is een motie aangenomen in de 2e kamer waar patienten echt de dupe van gaan worden. De kamer lijkt onvoldoende te beseffen dat patienten nu nog neer de dupe worden.  Een onbegrijpelijke maatregel die helaas van een grote kortzichtigheid getuigd. PvdA kamerlid Eelke van der Veen, die visie op de zorg vooral heeft vanuit het perspectief van de zorgverzekeraars,  heeft een Kamermeerderheid meegekregen.

De Tweede Kamer gaf gisteren aan moeite te hebben met een eigen bijdrage voor logopedie, ergotherapie, fysiotherapie en de dietist, zoals door minister Klink was voorgesteld. In plaats daarvan wil de Kamer dat de minister kijkt naar mogelijkheden de vergoedingen voor geneesmiddelen aan te pakken. Het is nog onduidelijk wat de minister met de motie gaat doen. Maar als Klink iets met deze motie gaat doen is dit erg slechts nieuws voor chronisch zieken. Die worden dan financieel extra gepakt op relatief goedkope behandeling.

Mensen met ernstige ziekten als Parkinson, epilepsie, hart- en vaatziekten en psychiatrische aandoeningen gaan volgend jaar tot honderden euro’s bijbetalen voor hun geneesmiddelen als minister Klink de wil van de Tweede Kamer volgt. Chronisch zieken die verschillende geneesmiddelen moeten gebruiken, zoals bloeddrukverlagende en cholesterolverlagende middelen, zullen moeten bijbetalen of helemaal opnieuw moeten worden ingesteld. Dat heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van zorg,  en is ingrijpend voor hun dagelijks leven. Daarnaast levert het opnieuw instellen een extra kostenpost op, patienten moeten dan minimaal een keer of twee naar de specialist en dat is “dure zorg”.

De overschrijdingen in de zorg worden veroorzaakt door de kosten voor medisch specialisten, ziekenhuizen en overschrijdingen in de AWBZ, zo blijkt uit de tabel  en brief Klink (100628 Kamerbrief maatregelen). Dat zijn enorme bedragen van honderden miljoenen euro’s. Bij punt 13 zit de farmaceutische zorg, die overigens maar 8% van het totale budget uitmaakt. Een post die dus keurig binnen het budget is gebleven. Met de nu voorgenomen maatregel bespaart men naar verwachting slechts 150 miljoen euro.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen